Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringsforeningen I Trondheimsregionen Mid-Norway Chamber Of Commerce And Industry
Juridisk navn:  Næringsforeningen I Trondheimsregionen Mid-Norway Chamber Of Commerce And Industry
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73883110
Postboks 778 Sentrum Dronningens Gate 12 Fax: 73883111
7408 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 938547955
Aksjekapital: 26.279.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 2/17/1862
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.18%
Resultat  
  
19.55%
Egenkapital  
  
-4.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.173.000 20.130.000 20.894.000 20.489.000 18.683.000
Resultat: -1.189.000 -1.478.000 102.000 219.000 15.000
Egenkapital: 26.279.000 27.483.000 28.985.000 28.881.000 28.689.000
Regnskap for  Næringsforeningen I Trondheimsregionen Mid-Norway Chamber Of Commerce And Industry
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.173.000 20.130.000 20.894.000 20.489.000 18.683.000
Driftskostnader -22.432.000 -21.741.000 -20.777.000 -20.191.000 -18.552.000
Driftsresultat -1.259.000 -1.611.000 117.000 299.000 130.000
Finansinntekter 252.000 246.000 103.000 61.000 147.000
Finanskostnader -182.000 -112.000 -119.000 -141.000 -263.000
Finans 70.000 134.000 -16.000 -80.000 -116.000
Resultat før skatt -1.189.000 -1.478.000 102.000 219.000 15.000
Skattekostnad -15.000 -24.000 2.000 -27.000 145.000
Årsresultat -1.204.000 -1.501.000 104.000 192.000 160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.769.000 26.423.000 27.209.000 28.225.000 28.866.000
Sum omløpsmidler 11.155.000 11.491.000 12.018.000 11.447.000 13.960.000
Sum eiendeler 36.924.000 37.914.000 39.227.000 39.672.000 42.826.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 26.279.000 27.483.000 28.985.000 28.881.000 28.689.000
Sum langsiktig gjeld 5.557.000 5.842.000 6.012.000 6.240.000 8.586.000
Sum kortsiktig gjeld 5.087.000 4.589.000 4.230.000 4.551.000 5.550.000
Sum gjeld og egenkapital 36.923.000 37.914.000 39.227.000 39.672.000 42.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.173.000 20.130.000 20.894.000 20.489.000 15.625.000
Andre inntekter 0 0 0 0 3.058.000
Driftsinntekter 21.173.000 20.130.000 20.894.000 20.489.000 18.683.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.018.000 -12.451.000 -11.438.000 -11.599.000 -10.025.000
Avskrivning -902.000 -925.000 -1.069.000 -1.061.000 -1.016.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.512.000 -8.365.000 -8.270.000 -7.531.000 -7.511.000
Driftskostnader -22.432.000 -21.741.000 -20.777.000 -20.191.000 -18.552.000
Driftsresultat -1.259.000 -1.611.000 117.000 299.000 130.000
Finansinntekter 252.000 246.000 103.000 61.000 147.000
Finanskostnader -182.000 -112.000 -119.000 -141.000 -263.000
Finans 70.000 134.000 -16.000 -80.000 -116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.204.000 -1.501.000 104.000 192.000 160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.362.000 25.940.000 26.649.000 27.573.000 26.785.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 407.000 483.000 559.000 651.000 2.080.000
Sum varige driftsmidler 25.769.000 26.422.000 27.208.000 28.224.000 28.865.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 25.769.000 26.423.000 27.209.000 28.225.000 28.866.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.777.000 1.715.000 1.240.000 1.673.000 3.245.000
Andre fordringer 351.000 927.000 956.000 513.000 1.338.000
Sum investeringer 6.721.000 6.766.000 8.033.000 7.975.000 0
Kasse, bank 2.305.000 2.083.000 1.790.000 1.285.000 9.377.000
Sum omløpsmidler 11.155.000 11.491.000 12.018.000 11.447.000 13.960.000
Sum eiendeler 36.924.000 37.914.000 39.227.000 39.672.000 42.826.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 26.279.000 27.483.000 28.985.000 28.881.000 28.689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.248.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.557.000 5.842.000 6.012.000 6.240.000 8.586.000
Leverandørgjeld 842.000 417.000 520.000 522.000 584.000
Betalbar skatt 15.000 24.000 32.000 67.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 1.183.000 793.000 914.000 905.000 996.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.047.000 3.356.000 2.765.000 3.057.000 3.934.000
Sum kortsiktig gjeld 5.087.000 4.589.000 4.230.000 4.551.000 5.550.000
Sum gjeld og egenkapital 36.923.000 37.914.000 39.227.000 39.672.000 42.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.068.000 6.902.000 7.788.000 6.896.000 8.410.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.5 2.8 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 2.2 2.5 2.8 2.6 2.6
Soliditet 71.2 72.5 73.9 72.8 67.0
Resultatgrad -5.9 0.6 1.5 0.7
Rentedekningsgrad -6.9 -14.4 1 2.6 1.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -2.7 -3.6 0.6 0.9 0.6
Signatur
25.06.2020
STYRETS LEDER, NESTLEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex