Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myskjatunet As
Juridisk navn:  Myskjatunet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92011094
Idrettsveien 20 Totenvegen 1231 Fax:
1400 Ski 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 985616566
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/26/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: aum as
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-930%
Egenkapital  
  
-1471.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.000 0 0 0 9.000
Resultat: -103.000 -10.000 -9.000 -6.000 1.000
Egenkapital: -110.000 -7.000 3.000 12.000 17.000
Regnskap for  Myskjatunet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.000 0 0 0 9.000
Driftskostnader -137.000 -10.000 -9.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -103.000 -10.000 -9.000 -6.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -103.000 -10.000 -9.000 -6.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -10.000 -9.000 -6.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 589.000 282.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 74.000 16.000 17.000 17.000 17.000
Sum eiendeler 663.000 298.000 17.000 17.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -210.000 -107.000 -97.000 -88.000 -83.000
Sum egenkapital -110.000 -7.000 3.000 12.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 772.000 305.000 15.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 662.000 298.000 18.000 18.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.000 0 0 0 9.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 34.000 0 0 0 9.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -10.000 -9.000 -6.000 -7.000
Driftskostnader -137.000 -10.000 -9.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -103.000 -10.000 -9.000 -6.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -10.000 -9.000 -6.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 525.000 228.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 54.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 589.000 282.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 589.000 282.000 0 0 0
Varebeholdning 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Kundefordringer 3.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 0 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 74.000 16.000 17.000 17.000 17.000
Sum eiendeler 663.000 298.000 17.000 17.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -210.000 -107.000 -97.000 -88.000 -83.000
Sum egenkapital -110.000 -7.000 3.000 12.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 299.000 173.000 15.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 473.000 132.000 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 772.000 305.000 15.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 662.000 298.000 18.000 18.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -698.000 -289.000 2.000 11.000 17.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 1.1 2.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.2 0.0
Soliditet -16.6 -2.3 16.7 66.7 100.0
Resultatgrad -302.9 11.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -43.6 5 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet -15.6 -3.4 -33.3 5.9
Signatur
23.03.2016
STYRETS NESTLEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex