Myrvollen Transport AS
Juridisk navn:  Myrvollen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95199470
Nordre Sønset 20 Nordre Sønset 20 Fax: 33441643
3158 Andebu 3158 Andebu
Fylke: Kommune:
Vestfold Andebu
Org.nr: 968784080
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Agenda Regnskapsbyrå Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
4.66%
Resultat  
  
46.67%
Egenkapital  
  
9.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.751.000 7.406.000 6.817.000 5.685.000 6.216.000
Resultat: 836.000 570.000 1.197.000 1.094.000 1.475.000
Egenkapital: 5.528.000 5.059.000 4.867.000 3.951.000 3.232.000
Regnskap for  Myrvollen Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.751.000 7.406.000 6.817.000 5.685.000 6.216.000
Driftskostnader -6.792.000 -6.711.000 -5.500.000 -4.509.000 -4.699.000
Driftsresultat 958.000 695.000 1.318.000 1.175.000 1.518.000
Finansinntekter 3.000 5.000 3.000 16.000 30.000
Finanskostnader -125.000 -130.000 -124.000 -98.000 -73.000
Finans -122.000 -125.000 -121.000 -82.000 -43.000
Resultat før skatt 836.000 570.000 1.197.000 1.094.000 1.475.000
Skattekostnad -167.000 -112.000 -281.000 -275.000 -398.000
Årsresultat 669.000 457.000 916.000 820.000 1.076.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.770.000 7.971.000 6.420.000 5.777.000 3.252.000
Sum omløpsmidler 3.116.000 2.615.000 2.966.000 2.668.000 2.497.000
Sum eiendeler 9.886.000 10.586.000 9.386.000 8.445.000 5.749.000
Sum opptjent egenkapital 5.428.000 4.959.000 4.767.000 3.851.000 3.132.000
Sum egenkapital 5.528.000 5.059.000 4.867.000 3.951.000 3.232.000
Sum langsiktig gjeld 3.240.000 4.579.000 3.290.000 3.951.000 1.761.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.000 947.000 1.229.000 542.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 9.886.000 10.585.000 9.386.000 8.444.000 5.749.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.751.000 7.406.000 6.817.000 4.635.000 5.066.000
Andre inntekter 0 0 0 1.050.000 1.150.000
Driftsinntekter 7.751.000 7.406.000 6.817.000 5.685.000 6.216.000
Varekostnad -468.000 -739.000 -624.000 -267.000 -563.000
Lønninger -2.090.000 -1.943.000 -1.709.000 -1.257.000 -1.243.000
Avskrivning -1.261.000 -1.188.000 -627.000 -1.016.000 -1.083.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.973.000 -2.841.000 -2.540.000 -1.969.000 -1.810.000
Driftskostnader -6.792.000 -6.711.000 -5.500.000 -4.509.000 -4.699.000
Driftsresultat 958.000 695.000 1.318.000 1.175.000 1.518.000
Finansinntekter 3.000 5.000 3.000 16.000 30.000
Finanskostnader -125.000 -130.000 -124.000 -98.000 -73.000
Finans -122.000 -125.000 -121.000 -82.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 -50.000 -100.000
Årsresultat 669.000 457.000 916.000 820.000 1.076.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 10.000 25.000 40.000
Driftsløsøre 6.740.000 7.941.000 6.380.000 5.733.000 3.108.000
Sum varige driftsmidler 6.740.000 7.941.000 6.390.000 5.758.000 3.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 19.000 105.000
Sum anleggsmidler 6.770.000 7.971.000 6.420.000 5.777.000 3.252.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 842.000 615.000 749.000 407.000 446.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 23.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.251.000 1.999.000 2.216.000 2.260.000 2.051.000
Sum omløpsmidler 3.116.000 2.615.000 2.966.000 2.668.000 2.497.000
Sum eiendeler 9.886.000 10.586.000 9.386.000 8.445.000 5.749.000
Sum opptjent egenkapital 5.428.000 4.959.000 4.767.000 3.851.000 3.132.000
Sum egenkapital 5.528.000 5.059.000 4.867.000 3.951.000 3.232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 557.000 567.000 463.000 275.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.240.000 4.579.000 3.290.000 3.951.000 1.761.000
Leverandørgjeld 170.000 434.000 715.000 111.000 99.000
Betalbar skatt 177.000 8.000 93.000 0 164.000
Skyldig offentlige avgifter 358.000 329.000 217.000 205.000 262.000
Utbytte -200.000 0 0 -50.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 213.000 177.000 203.000 176.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.000 947.000 1.229.000 542.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 9.886.000 10.585.000 9.386.000 8.444.000 5.749.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.998.000 1.668.000 1.737.000 2.126.000 1.741.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.8 2.4 4.9 3.3
Likviditetsgrad 2 2.8 2.8 2.4 5.0 3.4
Soliditet 55.9 47.8 51.9 46.8 56.2
Resultatgrad 12.4 9.4 19.3 20.7 24.4
Rentedekningsgrad 7.7 5.3 10.6 12.2 21.2
Gjeldsgrad 0.8 1.1 0.9 1.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 9.7 6.6 14.1 14.1 26.9
Prokurister
18.04.2012
KNUT STEINAR MYRVOLLEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex