Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrvollen Borettslag
Juridisk navn:  Myrvollen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32211500
Postboks 1035 Bragernes Nedre Torggate 5/7 Fax: 32211501
3001 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 950472308
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/27/1965
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nedre Buskerud Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
0.51%
Resultat  
  
112.18%
Egenkapital  
  
3.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.300.000 4.278.000 4.262.000 4.257.000 4.258.000
Resultat: 662.000 312.000 1.456.000 1.338.000 664.000
Egenkapital: 21.100.000 20.438.000 20.126.000 18.670.000 17.873.000
Regnskap for  Myrvollen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.300.000 4.278.000 4.262.000 4.257.000 4.258.000
Driftskostnader -3.499.000 -3.782.000 -2.612.000 -3.210.000 -3.314.000
Driftsresultat 802.000 496.000 1.650.000 1.048.000 944.000
Finansinntekter 29.000 11.000 13.000 20.000 36.000
Finanskostnader -169.000 -194.000 206.000 271.000 317.000
Finans -140.000 -183.000 219.000 291.000 353.000
Resultat før skatt 662.000 312.000 1.456.000 1.338.000 664.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 662.000 312.000 1.456.000 796.000 664.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.691.000 27.381.000 27.381.000 27.381.000 27.232.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 2.875.000 3.069.000 2.178.000 1.905.000
Sum eiendeler 30.330.000 30.256.000 30.450.000 29.559.000 29.137.000
Sum opptjent egenkapital 21.091.000 20.429.000 20.116.000 18.660.000 17.864.000
Sum egenkapital 21.100.000 20.438.000 20.126.000 18.670.000 17.873.000
Sum langsiktig gjeld 9.147.000 9.720.000 10.282.000 10.826.000 11.018.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 97.000 42.000 63.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 30.331.000 30.256.000 30.450.000 29.559.000 29.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.300.000 4.278.000 4.262.000 4.257.000 4.258.000
Driftsinntekter 4.300.000 4.278.000 4.262.000 4.257.000 4.258.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -187.000 -166.000 -162.000 -155.000 -174.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.312.000 -3.616.000 -2.450.000 -3.055.000 -3.140.000
Driftskostnader -3.499.000 -3.782.000 -2.612.000 -3.210.000 -3.314.000
Driftsresultat 802.000 496.000 1.650.000 1.048.000 944.000
Finansinntekter 29.000 11.000 13.000 20.000 36.000
Finanskostnader -169.000 -194.000 206.000 271.000 317.000
Finans -140.000 -183.000 219.000 291.000 353.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 662.000 312.000 1.456.000 796.000 664.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.691.000 27.381.000 27.381.000 27.381.000 27.232.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.691.000 27.381.000 27.381.000 27.381.000 27.232.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.691.000 27.381.000 27.381.000 27.381.000 27.232.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 11.000 7.000 4.000 15.000
Andre fordringer 624.000 604.000 29.000 31.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.008.000 2.260.000 3.034.000 2.143.000 1.890.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 2.875.000 3.069.000 2.178.000 1.905.000
Sum eiendeler 30.330.000 30.256.000 30.450.000 29.559.000 29.137.000
Sum opptjent egenkapital 21.091.000 20.429.000 20.116.000 18.660.000 17.864.000
Sum egenkapital 21.100.000 20.438.000 20.126.000 18.670.000 17.873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.147.000 9.720.000 10.282.000 10.826.000 11.018.000
Leverandørgjeld 22.000 56.000 1.000 17.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 2.000 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 37.000 40.000 44.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 97.000 42.000 63.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 30.331.000 30.256.000 30.450.000 29.559.000 29.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.556.000 2.778.000 3.027.000 2.115.000 1.658.000
Likviditetsgrad 1 31.8 29.6 73.1 34.6 7.7
Likviditetsgrad 2 31.8 29.6 73.1 34.6 7.8
Soliditet 69.6 67.6 66.1 63.2 61.3
Resultatgrad 18.7 11.6 38.7 24.6 22.2
Rentedekningsgrad 4.7 2.6 -3.9 -3.1
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.7 1.7 5.5 3.6 3.4
Signatur
20.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex