Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrvoll Torg As
Juridisk navn:  Myrvoll Torg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67176060
Postboks 453 Mustads vei 1 Fax:
1327 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917067716
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/11/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -1.000 0
Egenkapital: 25.000 25.000 25.000 26.000
Regnskap for  Myrvoll Torg As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -1.000 0
Driftsresultat 0 0 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -1.000 0
Skattekostnad 0 0 0 1.000
Årsresultat 0 0 -1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.972.000 819.000 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 124.000 123.000 23.000 25.000
Sum eiendeler 3.096.000 942.000 25.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Sum egenkapital 25.000 25.000 25.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.071.000 918.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.096.000 943.000 25.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 0
Driftskostnader 0 0 -1.000 0
Driftsresultat 0 0 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 2.000 1.000
Fast eiendom 2.971.000 818.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.971.000 818.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.972.000 819.000 2.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 100.000 100.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 23.000 23.000 25.000
Sum omløpsmidler 124.000 123.000 23.000 25.000
Sum eiendeler 3.096.000 942.000 25.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Sum egenkapital 25.000 25.000 25.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.071.000 918.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.071.000 918.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.096.000 943.000 25.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.947.000 -795.000 23.000 25.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0
Soliditet 0.8 2.7 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 122.8 36.7 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0
Signatur
20.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex