Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrvoll Maskin As
Juridisk navn:  Myrvoll Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
9147 Birtavarre 9147 Birtavarre
Fylke: Kommune:
Troms Gáivuotna Kåfjord
Org.nr: 920259332
Aksjekapital: 39.990 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/18/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Din Revisor Tromsø AS
Regnskapsfører: Sne Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 7.894.000
Resultat: 441.000
Egenkapital: 363.000
Regnskap for  Myrvoll Maskin As
Resultat 2018
Driftsinntekter 7.894.000
Driftskostnader -7.443.000
Driftsresultat 451.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -10.000
Finans -9.000
Resultat før skatt 441.000
Skattekostnad -102.000
Årsresultat 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000
Sum omløpsmidler 1.775.000
Sum eiendeler 1.930.000
Sum opptjent egenkapital 340.000
Sum egenkapital 363.000
Sum langsiktig gjeld 5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.563.000
Sum gjeld og egenkapital 1.931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.894.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 7.894.000
Varekostnad -1.071.000
Lønninger -3.604.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.768.000
Driftskostnader -7.443.000
Driftsresultat 451.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -10.000
Finans -9.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 155.000
Sum anleggsmidler 155.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.130.000
Andre fordringer 44.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 601.000
Sum omløpsmidler 1.775.000
Sum eiendeler 1.930.000
Sum opptjent egenkapital 340.000
Sum egenkapital 363.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.000
Leverandørgjeld 330.000
Betalbar skatt 97.000
Skyldig offentlige avgifter 280.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 857.000
Sum kortsiktig gjeld 1.563.000
Sum gjeld og egenkapital 1.931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 18.8
Resultatgrad 5.7
Rentedekningsgrad 45.1
Gjeldsgrad 4.3
Total kapitalrentabilitet 23.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex