Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrvoll Invest AS
Juridisk navn:  Myrvoll Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70155760
Postboks 497 Madla Borgundvegen 390 Fax: 70153010
4090 Hafrsfjord 6015 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 883464532
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.82%
Resultat  
  
-461.57%
Egenkapital  
  
-38.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 89.000 197.000 36.000 100.000 398.000
Resultat: -1.505.000 -268.000 -677.000 -310.000 150.000
Egenkapital: 2.401.000 3.906.000 4.174.000 4.878.000 5.189.000
Regnskap for  Myrvoll Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 89.000 197.000 36.000 100.000 398.000
Driftskostnader -1.553.000 -378.000 -625.000 -358.000 -189.000
Driftsresultat -1.464.000 -182.000 -589.000 -258.000 209.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -41.000 -86.000 -90.000 -52.000 -60.000
Finans -41.000 -86.000 -89.000 -52.000 -59.000
Resultat før skatt -1.505.000 -268.000 -677.000 -310.000 150.000
Skattekostnad 0 0 -27.000 0 0
Årsresultat -1.505.000 -268.000 -704.000 -310.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.903.000 7.833.000 7.845.000 7.931.000 8.006.000
Sum omløpsmidler 226.000 180.000 187.000 605.000 720.000
Sum eiendeler 5.129.000 8.013.000 8.032.000 8.536.000 8.726.000
Sum opptjent egenkapital -2.661.000 -1.156.000 -888.000 -184.000 127.000
Sum egenkapital 2.401.000 3.906.000 4.174.000 4.878.000 5.189.000
Sum langsiktig gjeld 2.512.000 3.777.000 3.600.000 3.251.000 3.177.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 330.000 258.000 407.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 5.129.000 8.013.000 8.032.000 8.536.000 8.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 120.000 0 0 359.000
Andre inntekter 39.000 77.000 36.000 100.000 39.000
Driftsinntekter 89.000 197.000 36.000 100.000 398.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -11.000 -71.000 -75.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.553.000 -367.000 -554.000 -283.000 -107.000
Driftskostnader -1.553.000 -378.000 -625.000 -358.000 -189.000
Driftsresultat -1.464.000 -182.000 -589.000 -258.000 209.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -41.000 -86.000 -90.000 -52.000 -60.000
Finans -41.000 -86.000 -89.000 -52.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.505.000 -268.000 -704.000 -310.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.903.000 7.833.000 7.833.000 7.833.000 7.833.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 11.000 82.000 158.000
Sum varige driftsmidler 4.903.000 7.833.000 7.845.000 7.916.000 7.991.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 4.903.000 7.833.000 7.845.000 7.931.000 8.006.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 83.000 78.000 143.000 0
Andre fordringer 91.000 91.000 91.000 450.000 542.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 6.000 18.000 13.000 177.000
Sum omløpsmidler 226.000 180.000 187.000 605.000 720.000
Sum eiendeler 5.129.000 8.013.000 8.032.000 8.536.000 8.726.000
Sum opptjent egenkapital -2.661.000 -1.156.000 -888.000 -184.000 127.000
Sum egenkapital 2.401.000 3.906.000 4.174.000 4.878.000 5.189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.512.000 3.777.000 3.600.000 3.251.000 3.177.000
Leverandørgjeld 214.000 312.000 257.000 47.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 17.000 1.000 360.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 330.000 258.000 407.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 5.129.000 8.013.000 8.032.000 8.536.000 8.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 -150.000 -71.000 198.000 360.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5 0.7 1.5 2.0
Likviditetsgrad 2 1 0.5 0.7 1.5 2.1
Soliditet 46.8 48.7 5 57.1 59.5
Resultatgrad -1644.9 -92.4 -1636.1 -258.0 52.5
Rentedekningsgrad -35.7 -2.1 -6.5 -5.0 3.5
Gjeldsgrad 1.1 1.1 0.9 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -28.5 -2.3 -7.3 -3.0 2.4
Signatur
01.10.2010
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex