Myrvoll Holding AS
Juridisk navn:  Myrvoll Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storetjernsveien 9 Storetjernsveien 9 Fax:
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Oppland Jevnaker
Org.nr: 992292938
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -1.000 0 0 0
Egenkapital: 579.000 579.000 579.000 580.000 580.000
Regnskap for  Myrvoll Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 0 -1.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 442.000 442.000 645.000 645.000 645.000
Sum omløpsmidler 104.000 304.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 546.000 746.000 646.000 646.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 108.000 109.000 109.000 109.000
Sum egenkapital 579.000 579.000 579.000 580.000 580.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -33.000 167.000 67.000 66.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 547.000 746.000 647.000 646.000 646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 442.000 442.000 645.000 645.000 645.000
Sum anleggsmidler 442.000 442.000 645.000 645.000 645.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 304.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 104.000 304.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 546.000 746.000 646.000 646.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 108.000 109.000 109.000 109.000
Sum egenkapital 579.000 579.000 579.000 580.000 580.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -33.000 167.000 67.000 66.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld -33.000 167.000 67.000 66.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 547.000 746.000 647.000 646.000 646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 137.000 -66.000 -65.000 -65.000
Likviditetsgrad 1 -3.2 1.8 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 -3.2 1.8 0 0.1 0.1
Soliditet 1 77.6 89.6 89.8 89.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad -0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
24.08.2016
Prokurister
24.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex