Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrvoll Handelsbygg ANS
Juridisk navn:  Myrvoll Handelsbygg ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flåtestadveien 3 Flåtestadveien 3 Fax:
1415 Oppegård 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 958961596
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/10/1990
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
0.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 45.000 30.000 31.000 52.000 62.000
Egenkapital: 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Regnskap for  Myrvoll Handelsbygg ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 -9.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -9.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 55.000 40.000 40.000 63.000 72.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 55.000 40.000 40.000 63.000 72.000
Resultat før skatt 45.000 30.000 31.000 52.000 62.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 30.000 31.000 52.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.059.000 6.014.000 5.984.000 5.954.000 5.901.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Sum eiendeler 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Sum opptjent egenkapital 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Sum egenkapital 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -10.000 -9.000 -11.000 -10.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 -9.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -9.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 55.000 40.000 40.000 63.000 72.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 55.000 40.000 40.000 63.000 72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 30.000 31.000 52.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.059.000 6.014.000 5.984.000 5.954.000 5.901.000
Sum anleggsmidler 6.059.000 6.014.000 5.984.000 5.954.000 5.901.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Sum eiendeler 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Sum opptjent egenkapital 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Sum egenkapital 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.060.000 6.015.000 5.985.000 5.955.000 5.904.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.5 0.5 0.9 1.1
Signatur
17.06.2010
STYREFORMANNEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex