Myrvoll Eiendom AS
Juridisk navn:  Myrvoll Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Almestadbakken 3 Almestadbakken 3 Fax:
6062 Brandal 6062 Brandal
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Hareid
Org.nr: 982745683
Aksjekapital: 540.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.04%
Resultat  
  
-98.84%
Egenkapital  
  
-8.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.300.000 2.323.000 1.645.000 1.322.000 1.439.000
Resultat: 3.000 258.000 14.000 186.000 74.000
Egenkapital: 1.373.000 1.499.000 1.530.000 1.586.000 1.590.000
Regnskap for  Myrvoll Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.300.000 2.323.000 1.645.000 1.322.000 1.439.000
Driftskostnader -1.185.000 -1.955.000 -1.506.000 -1.212.000 -1.236.000
Driftsresultat 115.000 368.000 139.000 111.000 202.000
Finansinntekter 6.000 14.000 9.000 234.000 5.000
Finanskostnader -118.000 -124.000 -134.000 -158.000 -133.000
Finans -112.000 -110.000 -125.000 76.000 -128.000
Resultat før skatt 3.000 258.000 14.000 186.000 74.000
Skattekostnad -30.000 -69.000 -17.000 -51.000 -47.000
Årsresultat -26.000 189.000 -4.000 135.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.835.000 3.997.000 4.860.000 4.462.000 5.115.000
Sum omløpsmidler 117.000 982.000 54.000 1.834.000 615.000
Sum eiendeler 3.952.000 4.979.000 4.914.000 6.296.000 5.730.000
Sum opptjent egenkapital 833.000 959.000 990.000 1.046.000 1.050.000
Sum egenkapital 1.373.000 1.499.000 1.530.000 1.586.000 1.590.000
Sum langsiktig gjeld 1.552.000 1.929.000 2.044.000 2.804.000 2.882.000
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 1.550.000 1.340.000 1.907.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 3.951.000 4.978.000 4.914.000 6.297.000 5.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.300.000 1.822.000 1.645.000 1.322.000 1.439.000
Andre inntekter 0 501.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.300.000 2.323.000 1.645.000 1.322.000 1.439.000
Varekostnad -518.000 -1.059.000 -734.000 -435.000 -415.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -178.000 -176.000 -110.000 -130.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -489.000 -720.000 -662.000 -647.000 -696.000
Driftskostnader -1.185.000 -1.955.000 -1.506.000 -1.212.000 -1.236.000
Driftsresultat 115.000 368.000 139.000 111.000 202.000
Finansinntekter 6.000 14.000 9.000 234.000 5.000
Finanskostnader -118.000 -124.000 -134.000 -158.000 -133.000
Finans -112.000 -110.000 -125.000 76.000 -128.000
Konsernbidrag -100.000 -220.000 -52.000 -139.000 -126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 189.000 -4.000 135.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.242.000 3.328.000 4.320.000 3.817.000 3.033.000
Maskiner anlegg 0 0 148.000 205.000 262.000
Driftsløsøre 150.000 222.000 164.000 197.000 115.000
Sum varige driftsmidler 3.391.000 3.549.000 4.632.000 4.218.000 3.410.000
Sum finansielle anleggsmidler 444.000 448.000 229.000 243.000 1.705.000
Sum anleggsmidler 3.835.000 3.997.000 4.860.000 4.462.000 5.115.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 13.000 8.000 3.000
Andre fordringer 27.000 68.000 24.000 1.816.000 602.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 2.000 18.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 117.000 982.000 54.000 1.834.000 615.000
Sum eiendeler 3.952.000 4.979.000 4.914.000 6.296.000 5.730.000
Sum opptjent egenkapital 833.000 959.000 990.000 1.046.000 1.050.000
Sum egenkapital 1.373.000 1.499.000 1.530.000 1.586.000 1.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 285.000 589.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.552.000 1.929.000 2.044.000 2.804.000 2.882.000
Leverandørgjeld 499.000 555.000 541.000 519.000 368.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 0 4.000 69.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 405.000 795.000 1.319.000 880.000
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 1.550.000 1.340.000 1.907.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 3.951.000 4.978.000 4.914.000 6.297.000 5.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -909.000 -568.000 -1.286.000 -73.000 -643.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.6 0 1.0 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 0 1.0 0.5
Soliditet 34.8 30.1 31.1 25.2 27.7
Resultatgrad 8.8 15.8 8.4 8.4 14.0
Rentedekningsgrad 1 3 1 2.2 1.6
Gjeldsgrad 1.9 2.3 2.2 3.0 2.6
Total kapitalrentabilitet 3.1 7.7 3 5.5 3.6
Signatur
23.02.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex