Myrvoll Bolig AS
Juridisk navn:  Myrvoll Bolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66808697
Postboks 178 Skiveien 42 Fax: 66993977
1416 Oppegård 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 980865282
Aksjekapital: 9.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/27/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.63%
Resultat  
  
-92.37%
Egenkapital  
  
-25.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.238.000 103.425.000 94.293.000 69.745.000 98.492.000
Resultat: 1.705.000 22.340.000 24.253.000 3.659.000 18.883.000
Egenkapital: 62.033.000 83.266.000 66.063.000 47.418.000 52.183.000
Regnskap for  Myrvoll Bolig AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.238.000 103.425.000 94.293.000 69.745.000 98.492.000
Driftskostnader -24.696.000 -78.459.000 -68.658.000 -64.949.000 -79.605.000
Driftsresultat 1.543.000 24.965.000 25.635.000 4.796.000 18.888.000
Finansinntekter 267.000 33.000 16.000 22.000 103.000
Finanskostnader -104.000 -2.659.000 -1.398.000 -1.159.000 -108.000
Finans 163.000 -2.626.000 -1.382.000 -1.137.000 -5.000
Resultat før skatt 1.705.000 22.340.000 24.253.000 3.659.000 18.883.000
Skattekostnad -438.000 -5.138.000 -5.607.000 -924.000 -5.028.000
Årsresultat 1.267.000 17.203.000 18.645.000 2.735.000 13.856.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 62.545.000 93.621.000 102.327.000 52.514.000 97.627.000
Sum eiendeler 62.551.000 93.627.000 102.333.000 52.520.000 97.633.000
Sum opptjent egenkapital 53.030.000 74.263.000 57.061.000 38.415.000 43.180.000
Sum egenkapital 62.033.000 83.266.000 66.063.000 47.418.000 52.183.000
Sum langsiktig gjeld 438.000 0 5.643.000 1.250.000 12.222.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 10.361.000 30.626.000 3.853.000 33.229.000
Sum gjeld og egenkapital 62.551.000 93.627.000 102.333.000 52.521.000 97.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.238.000 103.425.000 94.293.000 69.745.000 98.492.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.238.000 103.425.000 94.293.000 69.745.000 98.492.000
Varekostnad -24.192.000 -78.117.000 -68.106.000 -64.721.000 -79.358.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -504.000 -342.000 -552.000 -228.000 -247.000
Driftskostnader -24.696.000 -78.459.000 -68.658.000 -64.949.000 -79.605.000
Driftsresultat 1.543.000 24.965.000 25.635.000 4.796.000 18.888.000
Finansinntekter 267.000 33.000 16.000 22.000 103.000
Finanskostnader -104.000 -2.659.000 -1.398.000 -1.159.000 -108.000
Finans 163.000 -2.626.000 -1.382.000 -1.137.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 -7.500.000 0
Utbytte -22.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.267.000 17.203.000 18.645.000 2.735.000 13.856.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum varige driftsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Varebeholdning 19.193.000 19.529.000 7.742.000 37.873.000 72.131.000
Kundefordringer 200.000 6.550.000 0 11.550.000 0
Andre fordringer 14.369.000 16.000 94.266.000 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.783.000 67.526.000 319.000 3.080.000 25.486.000
Sum omløpsmidler 62.545.000 93.621.000 102.327.000 52.514.000 97.627.000
Sum eiendeler 62.551.000 93.627.000 102.333.000 52.520.000 97.633.000
Sum opptjent egenkapital 53.030.000 74.263.000 57.061.000 38.415.000 43.180.000
Sum egenkapital 62.033.000 83.266.000 66.063.000 47.418.000 52.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 438.000 0 4.893.000 0 864.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 28.970.000 0 26.858.000
Sum langsiktig gjeld 438.000 0 5.643.000 1.250.000 12.222.000
Leverandørgjeld 80.000 331.000 943.000 2.065.000 323.000
Betalbar skatt 0 10.031.000 714.000 1.788.000 6.048.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -22.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 10.361.000 30.626.000 3.853.000 33.229.000
Sum gjeld og egenkapital 62.551.000 93.627.000 102.333.000 52.521.000 97.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.465.000 83.260.000 71.701.000 48.661.000 64.398.000
Likviditetsgrad 1 781.8 9 3.3 13. 2.9
Likviditetsgrad 2 541.9 7.2 3.1 3.8 0.8
Soliditet 99.2 88.9 64.6 90.3 53.4
Resultatgrad 5.9 24.1 27.2 6.9 19.2
Rentedekningsgrad 14.8 9.4 18.3 4.1 175.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0.5 0.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.9 26.7 25.1 9.2 19.5
Signatur
14.09.2020
SIGNATUR
JOHANNESSEN ROLF
Prokurister
14.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex