Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrvoll Barnehage As
Juridisk navn:  Myrvoll Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Bolig & Eiendomsutvikling AS Kolbotnveien 14 c/o Bolig & Eiendomsutvikling AS Kolbotnveien 14 Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 921480288
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -1.000
Egenkapital: 49.000
Regnskap for  Myrvoll Barnehage As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 49.000
Sum eiendeler 49.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 49.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 49.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 49.000
Sum omløpsmidler 49.000
Sum eiendeler 49.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 49.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
02.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex