Myrveien 22 As
Juridisk navn:  Myrveien 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77639105
Myrv 22 Myrv 22 Fax: 77639464
9020 Tromsdalen 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 821744342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/5/1969 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordbyen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.91%
Resultat  
  
85.81%
Egenkapital  
  
-10.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 360.000 367.000 396.000 396.000 396.000
Resultat: -21.000 -148.000 103.000 163.000 128.000
Egenkapital: 1.865.000 2.086.000 2.434.000 2.551.000 2.526.000
Regnskap for  Myrveien 22 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 360.000 367.000 396.000 396.000 396.000
Driftskostnader -379.000 -514.000 -292.000 -226.000 -269.000
Driftsresultat -19.000 -148.000 103.000 170.000 127.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 0
Finans -1.000 0 0 -8.000 1.000
Resultat før skatt -21.000 -148.000 103.000 163.000 128.000
Skattekostnad 0 0 -21.000 -38.000 -29.000
Årsresultat -21.000 -148.000 83.000 125.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.157.000 1.192.000 1.210.000 1.245.000 1.288.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 1.110.000 1.458.000 1.458.000 1.377.000
Sum eiendeler 2.303.000 2.302.000 2.668.000 2.703.000 2.665.000
Sum opptjent egenkapital 1.765.000 1.986.000 2.334.000 2.451.000 2.426.000
Sum egenkapital 1.865.000 2.086.000 2.434.000 2.551.000 2.526.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 438.000 216.000 235.000 152.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 2.303.000 2.302.000 2.669.000 2.703.000 2.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 360.000 367.000 396.000 396.000 396.000
Driftsinntekter 360.000 367.000 396.000 396.000 396.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -124.000 -98.000 -41.000 -36.000 -39.000
Avskrivning -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -220.000 -381.000 -216.000 -155.000 -195.000
Driftskostnader -379.000 -514.000 -292.000 -226.000 -269.000
Driftsresultat -19.000 -148.000 103.000 170.000 127.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 0
Finans -1.000 0 0 -8.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -100.000 -100.000
Årsresultat -21.000 -148.000 83.000 125.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.089.000 1.124.000 1.160.000 1.195.000 1.230.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.089.000 1.124.000 1.160.000 1.195.000 1.230.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 67.000 51.000 51.000 58.000
Sum anleggsmidler 1.157.000 1.192.000 1.210.000 1.245.000 1.288.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 19.000 19.000
Andre fordringer 13.000 71.000 14.000 444.000 333.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.133.000 1.039.000 1.427.000 979.000 841.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 1.110.000 1.458.000 1.458.000 1.377.000
Sum eiendeler 2.303.000 2.302.000 2.668.000 2.703.000 2.665.000
Sum opptjent egenkapital 1.765.000 1.986.000 2.334.000 2.451.000 2.426.000
Sum egenkapital 1.865.000 2.086.000 2.434.000 2.551.000 2.526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 -1.000 4.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 21.000 38.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 222.000 10.000 4.000 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 438.000 216.000 235.000 152.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 2.303.000 2.302.000 2.669.000 2.703.000 2.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 708.000 894.000 1.223.000 1.306.000 1.238.000
Likviditetsgrad 1 2.6 5.1 6.2 9.6 9.9
Likviditetsgrad 2 2.6 5.1 6.2 9.6 10.0
Soliditet 8 90.6 91.2 94.4 94.8
Resultatgrad -5.3 -40.3 2 42.9 32.1
Rentedekningsgrad -9.5 1 21.3
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.8 -6.4 3.9 6.3 4.8
Signatur
08.10.2020
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex