Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myra Kalkun AS
Juridisk navn:  Myra Kalkun AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grønningsveien 437 Fax:
7105 Stadsbygd 7105 Stadsbygd
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 986293914
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/24/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stadsbygd Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.86%
Resultat  
  
-102.74%
Egenkapital  
  
-19.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.236.000 1.105.000 1.293.000 1.177.000 2.493.000
Resultat: -148.000 -73.000 -39.000 -64.000 529.000
Egenkapital: 485.000 600.000 655.000 682.000 727.000
Regnskap for  Myra Kalkun AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.236.000 1.105.000 1.293.000 1.177.000 2.493.000
Driftskostnader -1.322.000 -1.112.000 -1.263.000 -1.180.000 -1.942.000
Driftsresultat -86.000 -7.000 29.000 -3.000 551.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 6.000 9.000
Finanskostnader -66.000 -69.000 -71.000 -67.000 -30.000
Finans -63.000 -66.000 -68.000 -61.000 -21.000
Resultat før skatt -148.000 -73.000 -39.000 -64.000 529.000
Skattekostnad 32.000 18.000 12.000 19.000 -233.000
Årsresultat -115.000 -54.000 -27.000 -45.000 296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.731.000 1.958.000 2.184.000 2.269.000 2.075.000
Sum omløpsmidler 185.000 191.000 167.000 45.000 363.000
Sum eiendeler 1.916.000 2.149.000 2.351.000 2.314.000 2.438.000
Sum opptjent egenkapital 383.000 498.000 553.000 580.000 625.000
Sum egenkapital 485.000 600.000 655.000 682.000 727.000
Sum langsiktig gjeld 1.264.000 1.415.000 1.548.000 1.562.000 1.561.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000 133.000 149.000 70.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 1.916.000 2.148.000 2.352.000 2.314.000 2.437.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.121.000 1.001.000 1.185.000 1.146.000 2.174.000
Andre inntekter 116.000 104.000 108.000 31.000 319.000
Driftsinntekter 1.236.000 1.105.000 1.293.000 1.177.000 2.493.000
Varekostnad -906.000 -811.000 -916.000 -785.000 -1.654.000
Lønninger -111.000 0 -55.000 0 0
Avskrivning -226.000 -226.000 -223.000 -311.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -75.000 -69.000 -84.000 -105.000
Driftskostnader -1.322.000 -1.112.000 -1.263.000 -1.180.000 -1.942.000
Driftsresultat -86.000 -7.000 29.000 -3.000 551.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 6.000 9.000
Finanskostnader -66.000 -69.000 -71.000 -67.000 -30.000
Finans -63.000 -66.000 -68.000 -61.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -115.000 -54.000 -27.000 -45.000 296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 921.000 1.007.000 1.093.000 1.039.000 704.000
Maskiner anlegg 810.000 950.000 1.091.000 1.231.000 1.371.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.731.000 1.958.000 2.184.000 2.269.000 2.075.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.731.000 1.958.000 2.184.000 2.269.000 2.075.000
Varebeholdning 131.000 114.000 49.000 0 208.000
Kundefordringer 52.000 57.000 55.000 30.000 45.000
Andre fordringer 2.000 13.000 1.000 14.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 7.000 62.000 0 0
Sum omløpsmidler 185.000 191.000 167.000 45.000 363.000
Sum eiendeler 1.916.000 2.149.000 2.351.000 2.314.000 2.438.000
Sum opptjent egenkapital 383.000 498.000 553.000 580.000 625.000
Sum egenkapital 485.000 600.000 655.000 682.000 727.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 35.000 53.000 64.000 116.000
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 24.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.264.000 1.415.000 1.548.000 1.562.000 1.561.000
Leverandørgjeld 71.000 64.000 55.000 0 116.000
Betalbar skatt 0 0 0 33.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 22.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 45.000 72.000 37.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000 133.000 149.000 70.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 1.916.000 2.148.000 2.352.000 2.314.000 2.437.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 58.000 18.000 -25.000 214.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.1 0.6 2.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.8 0.6 1.1
Soliditet 25.3 27.9 27.8 29.5 29.8
Resultatgrad -0.6 2.2 -0.3 22.1
Rentedekningsgrad -1.3 -0.1 0.4 18.7
Gjeldsgrad 3 2.6 2.6 2.4 2.4
Total kapitalrentabilitet -4.3 -0.2 1.4 0.1 23.0
Signatur
05.01.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex