Myhr Helse AS
Juridisk navn:  Myhr Helse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90992200
Solveien 69B Solveien 69B Fax:
1170 Oslo 1170 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990846162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.78%
Resultat  
  
9.99%
Egenkapital  
  
51.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.329.000 4.212.000 4.258.000 3.806.000 4.132.000
Resultat: 771.000 701.000 922.000 281.000 886.000
Egenkapital: 274.000 181.000 150.000 109.000 107.000
Regnskap for  Myhr Helse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.329.000 4.212.000 4.258.000 3.806.000 4.132.000
Driftskostnader -3.558.000 -3.512.000 -3.336.000 -3.526.000 -3.249.000
Driftsresultat 770.000 701.000 921.000 280.000 884.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 771.000 701.000 922.000 281.000 886.000
Skattekostnad -178.000 -170.000 -232.000 -79.000 -239.000
Årsresultat 593.000 531.000 690.000 202.000 647.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 148.000 208.000 271.000 42.000
Sum omløpsmidler 1.297.000 1.261.000 1.314.000 1.029.000 1.651.000
Sum eiendeler 1.506.000 1.409.000 1.522.000 1.300.000 1.693.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 81.000 50.000 9.000 7.000
Sum egenkapital 274.000 181.000 150.000 109.000 107.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.232.000 1.227.000 1.373.000 1.192.000 1.586.000
Sum gjeld og egenkapital 1.506.000 1.408.000 1.523.000 1.301.000 1.693.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.329.000 4.212.000 4.258.000 3.806.000 4.132.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.329.000 4.212.000 4.258.000 3.806.000 4.132.000
Varekostnad -94.000 -162.000 -47.000 -99.000 -98.000
Lønninger -2.552.000 -2.361.000 -2.272.000 -2.327.000 -2.229.000
Avskrivning -61.000 -61.000 -61.000 -56.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -851.000 -928.000 -956.000 -1.044.000 -922.000
Driftskostnader -3.558.000 -3.512.000 -3.336.000 -3.526.000 -3.249.000
Driftsresultat 770.000 701.000 921.000 280.000 884.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -650.000 -200.000 -800.000
Årsresultat 593.000 531.000 690.000 202.000 647.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 20.000 20.000 22.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 127.000 188.000 249.000 0
Sum varige driftsmidler 66.000 127.000 188.000 249.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 119.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 209.000 148.000 208.000 271.000 42.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 209.000 93.000 105.000 96.000 82.000
Andre fordringer 0 0 0 0 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.089.000 1.167.000 1.209.000 933.000 1.558.000
Sum omløpsmidler 1.297.000 1.261.000 1.314.000 1.029.000 1.651.000
Sum eiendeler 1.506.000 1.409.000 1.522.000 1.300.000 1.693.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 81.000 50.000 9.000 7.000
Sum egenkapital 274.000 181.000 150.000 109.000 107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 5.000 20.000 71.000 0
Betalbar skatt 182.000 171.000 229.000 59.000 229.000
Skyldig offentlige avgifter 197.000 196.000 201.000 182.000 185.000
Utbytte -500.000 -500.000 -650.000 -200.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 347.000 355.000 273.000 680.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 1.232.000 1.227.000 1.373.000 1.192.000 1.586.000
Sum gjeld og egenkapital 1.506.000 1.408.000 1.523.000 1.301.000 1.693.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 34.000 -59.000 -163.000 65.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 0.9 1.1
Soliditet 18.2 12.9 9.8 8.4 6.3
Resultatgrad 17.8 16.6 21.6 7.4 21.4
Rentedekningsgrad 444.5
Gjeldsgrad 4.5 6.8 9.2 10.9 14.8
Total kapitalrentabilitet 51.2 49.9 60.5 21.6 52.5
Signatur
17.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.12.2012
KAI ARNE ENGELSTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex