Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mye Arbeid As
Juridisk navn:  Mye Arbeid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69319522
Postboks 3024 Elisenberg Smedjegaten 88 Fax: 69322050
0207 Oslo 1632 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 971587253
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.33%
Resultat  
  
-381.6%
Egenkapital  
  
-5.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 62.000 60.000 1.230.000 842.000 49.000
Resultat: -1.270.000 451.000 1.240.000 1.580.000 -1.708.000
Egenkapital: 19.256.000 20.407.000 19.956.000 18.836.000 17.016.000
Regnskap for  Mye Arbeid As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 62.000 60.000 1.230.000 842.000 49.000
Driftskostnader -1.308.000 -208.000 -455.000 -2.244.000 -2.227.000
Driftsresultat -1.245.000 -148.000 776.000 -1.401.000 -2.178.000
Finansinntekter -25.000 599.000 464.000 2.992.000 470.000
Finanskostnader 0 0 0 -10.000 0
Finans -25.000 599.000 464.000 2.982.000 470.000
Resultat før skatt -1.270.000 451.000 1.240.000 1.580.000 -1.708.000
Skattekostnad 2.000 0 -120.000 -452.000 556.000
Årsresultat -1.268.000 451.000 1.120.000 1.128.000 -1.152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.904.000 7.997.000 6.111.000 5.988.000 2.967.000
Sum omløpsmidler 11.393.000 12.670.000 14.097.000 13.406.000 14.818.000
Sum eiendeler 19.297.000 20.667.000 20.208.000 19.394.000 17.785.000
Sum opptjent egenkapital 19.206.000 20.357.000 19.906.000 18.786.000 16.966.000
Sum egenkapital 19.256.000 20.407.000 19.956.000 18.836.000 17.016.000
Sum langsiktig gjeld 0 120.000 120.000 0 240.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 140.000 132.000 558.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 19.296.000 20.667.000 20.208.000 19.394.000 17.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.000 60.000 1.230.000 842.000 29.000
Andre inntekter 0 0 0 0 20.000
Driftsinntekter 62.000 60.000 1.230.000 842.000 49.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.000 -18.000 -62.000 -1.357.000 -1.498.000
Avskrivning -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.173.000 -74.000 -277.000 -771.000 -614.000
Driftskostnader -1.308.000 -208.000 -455.000 -2.244.000 -2.227.000
Driftsresultat -1.245.000 -148.000 776.000 -1.401.000 -2.178.000
Finansinntekter -25.000 599.000 464.000 2.992.000 470.000
Finanskostnader 0 0 0 -10.000 0
Finans -25.000 599.000 464.000 2.982.000 470.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.268.000 451.000 1.120.000 1.128.000 -1.152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 461.000 461.000 461.000 461.000 461.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 369.000 484.000 600.000 716.000 832.000
Sum varige driftsmidler 830.000 946.000 1.062.000 1.177.000 1.293.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.074.000 7.051.000 5.049.000 4.811.000 1.673.000
Sum anleggsmidler 7.904.000 7.997.000 6.111.000 5.988.000 2.967.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 236.000 1.438.000 1.438.000 239.000 126.000
Andre fordringer 2.611.000 2.624.000 2.628.000 2.639.000 7.907.000
Sum investeringer 2.051.000 1.841.000 3.575.000 3.219.000 3.705.000
Kasse, bank 884.000 1.156.000 943.000 1.853.000 3.081.000
Sum omløpsmidler 11.393.000 12.670.000 14.097.000 13.406.000 14.818.000
Sum eiendeler 19.297.000 20.667.000 20.208.000 19.394.000 17.785.000
Sum opptjent egenkapital 19.206.000 20.357.000 19.906.000 18.786.000 16.966.000
Sum egenkapital 19.256.000 20.407.000 19.956.000 18.836.000 17.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 120.000 120.000 0 240.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 120.000 120.000 0 240.000
Leverandørgjeld 8.000 125.000 97.000 51.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 9.000 321.000 311.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 15.000 26.000 186.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 140.000 132.000 558.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 19.296.000 20.667.000 20.208.000 19.394.000 17.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.353.000 12.530.000 13.965.000 12.848.000 14.289.000
Likviditetsgrad 1 284.8 90.5 106.8 24.0 28.0
Likviditetsgrad 2 284.8 90.5 106.8 24.1 28.1
Soliditet 99.8 98.7 98.8 97.1 95.7
Resultatgrad -2008.1 -246.7 63.1 -166.4 -4444.9
Rentedekningsgrad 159.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.6 2.2 6.1 8.2 -9.6
Signatur
24.05.2019
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
13.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex