Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Musikkmedia AS
Juridisk navn:  Musikkmedia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33186210
Postboks 156 Storgata 31 Fax: 33185999
3251 Larvik 3256 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 955779967
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abc Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.86%
Resultat  
  
-442.86%
Egenkapital  
  
-17.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.000 74.000 56.000 52.000 84.000
Resultat: -38.000 -7.000 -69.000 72.000 5.000
Egenkapital: -252.000 -214.000 -207.000 -139.000 -211.000
Regnskap for  Musikkmedia AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.000 74.000 56.000 52.000 84.000
Driftskostnader -65.000 -81.000 -114.000 53.000 -41.000
Driftsresultat -39.000 -8.000 -59.000 105.000 43.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -10.000 -33.000 -38.000
Finans 1.000 1.000 -9.000 -32.000 -38.000
Resultat før skatt -38.000 -7.000 -69.000 72.000 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -7.000 -69.000 72.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 331.000 324.000 324.000 327.000
Sum omløpsmidler 32.000 29.000 35.000 20.000 30.000
Sum eiendeler 332.000 360.000 359.000 344.000 357.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -314.000 -307.000 -239.000 -311.000
Sum egenkapital -252.000 -214.000 -207.000 -139.000 -211.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 26.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 585.000 575.000 547.000 457.000 536.000
Sum gjeld og egenkapital 333.000 361.000 359.000 344.000 357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 73.000 58.000 0 33.000
Andre inntekter 0 1.000 -2.000 52.000 52.000
Driftsinntekter 26.000 74.000 56.000 52.000 84.000
Varekostnad -21.000 -40.000 -51.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -41.000 -63.000 53.000 -35.000
Driftskostnader -65.000 -81.000 -114.000 53.000 -41.000
Driftsresultat -39.000 -8.000 -59.000 105.000 43.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -10.000 -33.000 -38.000
Finans 1.000 1.000 -9.000 -32.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -7.000 -69.000 72.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 218.000 249.000 243.000 243.000 246.000
Sum anleggsmidler 300.000 331.000 324.000 324.000 327.000
Varebeholdning 8.000 14.000 -5.000 0 0
Kundefordringer 28.000 44.000 52.000 10.000 10.000
Andre fordringer -17.000 -55.000 -56.000 10.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 26.000 43.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 32.000 29.000 35.000 20.000 30.000
Sum eiendeler 332.000 360.000 359.000 344.000 357.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -314.000 -307.000 -239.000 -311.000
Sum egenkapital -252.000 -214.000 -207.000 -139.000 -211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 207.000 307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 26.000 32.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 585.000 575.000 547.000 250.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 585.000 575.000 547.000 457.000 536.000
Sum gjeld og egenkapital 333.000 361.000 359.000 344.000 357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -553.000 -546.000 -512.000 -437.000 -506.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -75.7 -59.3 -57.7 -40.4 -59.1
Resultatgrad -10.8 -105.4 201.9 51.2
Rentedekningsgrad -5.9 3.2 1.1
Gjeldsgrad -2.3 -2.7 -2.7 -3.5 -2.7
Total kapitalrentabilitet -11.4 -1.9 -16.2 30.8 12.0
Signatur
07.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex