Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Musikk-Huset AS
Juridisk navn:  Musikk-Huset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22007683
Konows Gate 67B Kirkegata 30 Fax:
0196 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 814436012
Aksjekapital: 101.200 NOK
Etableringsdato: 1/25/1939
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -9.000 -6.000 -10.000 -8.000
Egenkapital: -36.000 -27.000 -19.000 -13.000 324.000
Regnskap for  Musikk-Huset AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -9.000 -6.000 -10.000 -8.000
Driftsresultat -9.000 -9.000 -6.000 -10.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -9.000 -6.000 -10.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 2.000
Årsresultat -9.000 -9.000 -6.000 -337.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 327.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 327.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -129.000 -120.000 -114.000 0
Sum egenkapital -36.000 -27.000 -19.000 -13.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 27.000 19.000 13.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 0 -1.000 0 0 327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -9.000 -6.000 -10.000 -8.000
Driftskostnader -9.000 -9.000 -6.000 -10.000 -8.000
Driftsresultat -9.000 -9.000 -6.000 -10.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -9.000 -6.000 -337.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 327.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 327.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 327.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -129.000 -120.000 -114.000 0
Sum egenkapital -36.000 -27.000 -19.000 -13.000 324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 27.000 19.000 13.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 27.000 19.000 13.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 0 -1.000 0 0 327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.000 -27.000 -19.000 -13.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 99.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.4
Signatur
31.10.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex