Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Music Box AS
Juridisk navn:  Music Box AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63844240
Postboks 241 Svebakken 1 Fax:
2631 Ringebu 2634 Fåvang
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 974399989
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.4%
Resultat  
  
507.23%
Egenkapital  
  
96.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.268.000 1.159.000 1.474.000 1.016.000 1.021.000
Resultat: 338.000 -83.000 206.000 -50.000 165.000
Egenkapital: 566.000 288.000 371.000 221.000 271.000
Regnskap for  Music Box AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.268.000 1.159.000 1.474.000 1.016.000 1.021.000
Driftskostnader -930.000 -1.243.000 -1.269.000 -1.065.000 -856.000
Driftsresultat 338.000 -83.000 205.000 -50.000 165.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 338.000 -83.000 206.000 -50.000 165.000
Skattekostnad -60.000 0 -55.000 0 -51.000
Årsresultat 278.000 -83.000 151.000 -50.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.000 35.000 36.000 69.000 141.000
Sum omløpsmidler 613.000 363.000 456.000 212.000 254.000
Sum eiendeler 707.000 398.000 492.000 281.000 395.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 188.000 271.000 121.000 171.000
Sum egenkapital 566.000 288.000 371.000 221.000 271.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 109.000 120.000 60.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 397.000 491.000 281.000 395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.268.000 1.159.000 1.474.000 1.016.000 1.021.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.268.000 1.159.000 1.474.000 1.016.000 1.021.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -190.000 -529.000 -469.000 -288.000 -354.000
Avskrivning -14.000 -24.000 -33.000 -72.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -726.000 -690.000 -767.000 -705.000 -431.000
Driftskostnader -930.000 -1.243.000 -1.269.000 -1.065.000 -856.000
Driftsresultat 338.000 -83.000 205.000 -50.000 165.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 278.000 -83.000 151.000 -50.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 72.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 35.000 36.000 69.000 141.000
Sum varige driftsmidler 94.000 35.000 36.000 69.000 141.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 94.000 35.000 36.000 69.000 141.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 65.000 29.000 96.000 56.000 1.000
Andre fordringer 0 132.000 79.000 51.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 549.000 202.000 281.000 105.000 231.000
Sum omløpsmidler 613.000 363.000 456.000 212.000 254.000
Sum eiendeler 707.000 398.000 492.000 281.000 395.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 188.000 271.000 121.000 171.000
Sum egenkapital 566.000 288.000 371.000 221.000 271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 3.000 13.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 60.000 0 55.000 0 53.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 106.000 52.000 53.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 0 0 0 45.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 109.000 120.000 60.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 397.000 491.000 281.000 395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 472.000 254.000 336.000 152.000 130.000
Likviditetsgrad 1 4.3 3.3 3.8 3.5 2.0
Likviditetsgrad 2 4.3 3.3 3.8 3.6 2.1
Soliditet 80.1 72.5 75.6 78.6 68.6
Resultatgrad 26.7 -7.2 13.9 -4.9 16.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 47.8 -20.9 41.8 -17.8 41.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex