Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Multicon AS
Juridisk navn:  Multicon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55345900
Gullsteinvegen 14A Nye Havsdalsvegen 20 Fax:
3580 Geilo 3580 Geilo
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 966821035
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/20/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
66.74%
Resultat  
  
2027.27%
Egenkapital  
  
237.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.862.000 2.916.000 4.211.000 4.395.000 2.950.000
Resultat: 424.000 -22.000 -685.000 609.000 139.000
Egenkapital: 279.000 -203.000 -181.000 602.000 157.000
Regnskap for  Multicon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.862.000 2.916.000 4.211.000 4.395.000 2.950.000
Driftskostnader -4.419.000 -2.918.000 -4.880.000 -3.787.000 -2.810.000
Driftsresultat 444.000 -3.000 -669.000 609.000 140.000
Finansinntekter 0 4.000 0 1.000 0
Finanskostnader -20.000 -23.000 -16.000 0 -1.000
Finans -20.000 -19.000 -16.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 424.000 -22.000 -685.000 609.000 139.000
Skattekostnad 58.000 0 2.000 -164.000 -38.000
Årsresultat 482.000 -22.000 -683.000 445.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 243.000 263.000 366.000 101.000 0
Sum omløpsmidler 1.282.000 699.000 926.000 1.567.000 1.121.000
Sum eiendeler 1.525.000 962.000 1.292.000 1.668.000 1.121.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 -303.000 -281.000 502.000 57.000
Sum egenkapital 279.000 -203.000 -181.000 602.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 233.000 420.000 295.000 2.000 352.000
Sum kortsiktig gjeld 1.013.000 745.000 1.179.000 1.065.000 749.000
Sum gjeld og egenkapital 1.525.000 962.000 1.293.000 1.669.000 1.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.862.000 2.916.000 4.191.000 4.395.000 2.950.000
Andre inntekter 0 0 20.000 0 0
Driftsinntekter 4.862.000 2.916.000 4.211.000 4.395.000 2.950.000
Varekostnad -147.000 -244.000 -535.000 -24.000 -10.000
Lønninger -3.212.000 -1.809.000 -3.223.000 -2.821.000 -2.002.000
Avskrivning -97.000 -103.000 -67.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -963.000 -762.000 -1.055.000 -906.000 -762.000
Driftskostnader -4.419.000 -2.918.000 -4.880.000 -3.787.000 -2.810.000
Driftsresultat 444.000 -3.000 -669.000 609.000 140.000
Finansinntekter 0 4.000 0 1.000 0
Finanskostnader -20.000 -23.000 -16.000 0 -1.000
Finans -20.000 -19.000 -16.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 482.000 -22.000 -683.000 445.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 185.000 263.000 366.000 101.000 137.000
Sum varige driftsmidler 185.000 263.000 366.000 101.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 243.000 263.000 366.000 101.000 0
Varebeholdning 0 19.000 19.000 14.000 38.000
Kundefordringer 982.000 561.000 825.000 1.316.000 579.000
Andre fordringer 0 26.000 35.000 72.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 300.000 93.000 47.000 165.000 466.000
Sum omløpsmidler 1.282.000 699.000 926.000 1.567.000 1.121.000
Sum eiendeler 1.525.000 962.000 1.292.000 1.668.000 1.121.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 -303.000 -281.000 502.000 57.000
Sum egenkapital 279.000 -203.000 -181.000 602.000 157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 233.000 420.000 295.000 2.000 352.000
Leverandørgjeld 30.000 50.000 226.000 98.000 106.000
Betalbar skatt 0 0 0 168.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 476.000 359.000 386.000 546.000 396.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 508.000 336.000 568.000 253.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 1.013.000 745.000 1.179.000 1.065.000 749.000
Sum gjeld og egenkapital 1.525.000 962.000 1.293.000 1.669.000 1.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 -46.000 -253.000 502.000 372.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.8 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.8 1.5 1.5
Soliditet 18.3 -21.1 36.1 12.5
Resultatgrad 9.1 -0.1 -15.9 13.9 4.7
Rentedekningsgrad 22.2 -0.1 -41.8 140.0
Gjeldsgrad 4.5 -5.7 -8.1 1.8 7.0
Total kapitalrentabilitet 29.1 0.1 -51.7 36.5 11.1
Signatur
07.04.2020
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2020
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex