Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mtc Maritime Trade & Consult AS
Juridisk navn:  Mtc Maritime Trade & Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40039826
Bolignummer H0207 Revetalgata 9 Høyjordveien 825 Fax:
3174 Revetal 3158 Andebu
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 961898773
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/1991
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
276.88%
Resultat  
  
557.59%
Egenkapital  
  
853.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.858.000 493.000 526.000 523.000 598.000
Resultat: 1.690.000 257.000 282.000 -108.000 112.000
Egenkapital: 1.160.000 -154.000 -349.000 -631.000 -523.000
Regnskap for  Mtc Maritime Trade & Consult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.858.000 493.000 526.000 523.000 598.000
Driftskostnader -80.000 -111.000 -108.000 -165.000 -257.000
Driftsresultat 1.778.000 382.000 418.000 358.000 340.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -91.000 -127.000 -137.000 -467.000 -229.000
Finans -88.000 -125.000 -136.000 -466.000 -228.000
Resultat før skatt 1.690.000 257.000 282.000 -108.000 112.000
Skattekostnad -377.000 -61.000 0 0 15.000
Årsresultat 1.313.000 196.000 282.000 -108.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.453.000 5.852.000 5.852.000 5.852.000 6.165.000
Sum omløpsmidler 150.000 16.000 21.000 34.000 217.000
Sum eiendeler 4.603.000 5.868.000 5.873.000 5.886.000 6.382.000
Sum opptjent egenkapital 560.000 -754.000 -949.000 -1.231.000 -1.123.000
Sum egenkapital 1.160.000 -154.000 -349.000 -631.000 -523.000
Sum langsiktig gjeld 3.316.000 5.940.000 6.201.000 4.320.000 4.534.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 82.000 21.000 2.196.000 2.371.000
Sum gjeld og egenkapital 4.603.000 5.868.000 5.873.000 5.885.000 6.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.858.000 493.000 526.000 523.000 598.000
Driftsinntekter 1.858.000 493.000 526.000 523.000 598.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -61.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -111.000 -108.000 -104.000 -196.000
Driftskostnader -80.000 -111.000 -108.000 -165.000 -257.000
Driftsresultat 1.778.000 382.000 418.000 358.000 340.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -91.000 -127.000 -137.000 -467.000 -229.000
Finans -88.000 -125.000 -136.000 -466.000 -228.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.313.000 196.000 282.000 -108.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.453.000 5.852.000 5.852.000 5.852.000 5.913.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.453.000 5.852.000 5.852.000 5.852.000 5.913.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 252.000
Sum anleggsmidler 4.453.000 5.852.000 5.852.000 5.852.000 6.165.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 15.000 14.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 142.000 2.000 7.000 34.000 217.000
Sum omløpsmidler 150.000 16.000 21.000 34.000 217.000
Sum eiendeler 4.603.000 5.868.000 5.873.000 5.886.000 6.382.000
Sum opptjent egenkapital 560.000 -754.000 -949.000 -1.231.000 -1.123.000
Sum egenkapital 1.160.000 -154.000 -349.000 -631.000 -523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 264.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.316.000 5.940.000 6.201.000 4.320.000 4.534.000
Leverandørgjeld 8.000 15.000 14.000 -1.000 -1.000
Betalbar skatt 113.000 61.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 2.197.000 2.372.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 82.000 21.000 2.196.000 2.371.000
Sum gjeld og egenkapital 4.603.000 5.868.000 5.873.000 5.885.000 6.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 -66.000 0 -2.162.000 -2.154.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.2 1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.2 1 0.1 0.1
Soliditet 25.2 -2.6 -5.9 -10.7 -8.2
Resultatgrad 95.7 77.5 79.5 68.5 56.9
Rentedekningsgrad 19.5 3 3.1 0.8 1.5
Gjeldsgrad 3 -39.1 -17.8 -10.3 -13.2
Total kapitalrentabilitet 38.7 6.5 7.1 6.1 5.3
Signatur
07.05.2020
SIGNATUR
MØRKEN JAN RUNE
Prokurister
07.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
MØRKEN JAN RUNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex