Mss-Maskinell Snøservice AS
Juridisk navn:  Mss-Maskinell Snøservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23141790
Postboks 171 Furuset Gamle Leirdals Vei 14 Fax: 23141799
1001 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 978624278
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 5/28/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Lundes Revisjonskontor DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.55%
Resultat  
  
-13.17%
Egenkapital  
  
14.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.034.000 46.051.000 35.263.000 32.409.000 32.851.000
Resultat: 6.140.000 7.071.000 5.939.000 3.345.000 4.975.000
Egenkapital: 6.200.000 5.421.000 3.974.000 3.664.000 3.555.000
Regnskap for  Mss-Maskinell Snøservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.034.000 46.051.000 35.263.000 32.409.000 32.851.000
Driftskostnader -36.888.000 -38.926.000 -29.251.000 -28.995.000 -27.805.000
Driftsresultat 6.146.000 7.126.000 6.012.000 3.414.000 5.046.000
Finansinntekter 22.000 39.000 26.000 35.000 42.000
Finanskostnader -28.000 -94.000 -98.000 -104.000 -112.000
Finans -6.000 -55.000 -72.000 -69.000 -70.000
Resultat før skatt 6.140.000 7.071.000 5.939.000 3.345.000 4.975.000
Skattekostnad -1.361.000 -1.624.000 -1.429.000 -836.000 -1.327.000
Årsresultat 4.779.000 5.448.000 4.510.000 2.509.000 3.649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.987.000 7.557.000 5.194.000 5.082.000 5.193.000
Sum omløpsmidler 14.820.000 12.645.000 12.268.000 8.345.000 7.786.000
Sum eiendeler 20.807.000 20.202.000 17.462.000 13.427.000 12.979.000
Sum opptjent egenkapital 5.400.000 4.621.000 3.174.000 2.864.000 2.755.000
Sum egenkapital 6.200.000 5.421.000 3.974.000 3.664.000 3.555.000
Sum langsiktig gjeld 762.000 1.704.000 1.768.000 1.902.000 1.999.000
Sum kortsiktig gjeld 13.845.000 13.078.000 11.721.000 7.861.000 7.424.000
Sum gjeld og egenkapital 20.807.000 20.203.000 17.463.000 13.427.000 12.978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.444.000 45.816.000 35.131.000 32.295.000 32.326.000
Andre inntekter 590.000 235.000 132.000 115.000 525.000
Driftsinntekter 43.034.000 46.051.000 35.263.000 32.409.000 32.851.000
Varekostnad -2.541.000 -3.238.000 -2.122.000 -1.904.000 -2.337.000
Lønninger -11.378.000 -10.420.000 -9.868.000 -9.138.000 -7.867.000
Avskrivning -1.275.000 -1.029.000 -748.000 -703.000 -643.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.694.000 -24.239.000 -16.513.000 -17.250.000 -16.958.000
Driftskostnader -36.888.000 -38.926.000 -29.251.000 -28.995.000 -27.805.000
Driftsresultat 6.146.000 7.126.000 6.012.000 3.414.000 5.046.000
Finansinntekter 22.000 39.000 26.000 35.000 42.000
Finanskostnader -28.000 -94.000 -98.000 -104.000 -112.000
Finans -6.000 -55.000 -72.000 -69.000 -70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -1.200.000 -1.200.000
Årsresultat 4.779.000 5.448.000 4.510.000 2.509.000 3.649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.987.000 5.797.000 3.434.000 3.322.000 3.433.000
Sum varige driftsmidler 5.987.000 7.557.000 5.194.000 5.082.000 5.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.987.000 7.557.000 5.194.000 5.082.000 5.193.000
Varebeholdning 222.000 0 0 0 0
Kundefordringer 9.316.000 8.755.000 6.946.000 3.143.000 3.561.000
Andre fordringer 140.000 163.000 112.000 132.000 556.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.142.000 3.727.000 5.210.000 5.069.000 3.669.000
Sum omløpsmidler 14.820.000 12.645.000 12.268.000 8.345.000 7.786.000
Sum eiendeler 20.807.000 20.202.000 17.462.000 13.427.000 12.979.000
Sum opptjent egenkapital 5.400.000 4.621.000 3.174.000 2.864.000 2.755.000
Sum egenkapital 6.200.000 5.421.000 3.974.000 3.664.000 3.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 335.000 261.000 230.000 274.000 312.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 762.000 1.704.000 1.768.000 1.902.000 1.999.000
Leverandørgjeld 2.682.000 2.678.000 1.967.000 1.698.000 736.000
Betalbar skatt 1.287.000 1.592.000 1.474.000 874.000 1.230.000
Skyldig offentlige avgifter 3.064.000 2.054.000 2.528.000 1.779.000 1.922.000
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -1.200.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 2.813.000 2.753.000 2.752.000 2.310.000 2.337.000
Sum kortsiktig gjeld 13.845.000 13.078.000 11.721.000 7.861.000 7.424.000
Sum gjeld og egenkapital 20.807.000 20.203.000 17.463.000 13.427.000 12.978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 975.000 -433.000 547.000 484.000 362.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.1 1.1
Soliditet 29.8 26.8 22.8 27.3 27.4
Resultatgrad 14.3 15.5 1 10.5 15.4
Rentedekningsgrad 219.5 75.8 61.3 32.8 45.4
Gjeldsgrad 2.4 2.7 3.4 2.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 29.6 35.5 34.6 25.7 39.2
Signatur
17.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex