Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ms Torungen AS
Juridisk navn:  Ms Torungen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90945725
Lauvåsen 28 Lauvåsen 28 Fax: 37095564
4870 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 967935867
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder-Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.97%
Resultat  
  
-79.5%
Egenkapital  
  
7.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 308.000 481.000 466.000 88.000 65.000
Resultat: 41.000 200.000 259.000 74.000 -207.000
Egenkapital: -467.000 -507.000 -708.000 -966.000 -1.040.000
Regnskap for  Ms Torungen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 308.000 481.000 466.000 88.000 65.000
Driftskostnader -242.000 -255.000 -194.000 -14.000 -272.000
Driftsresultat 67.000 226.000 272.000 74.000 -207.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -26.000 -13.000 0 0
Finans -26.000 -26.000 -13.000 0 0
Resultat før skatt 41.000 200.000 259.000 74.000 -207.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 200.000 259.000 74.000 -207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 531.000 583.000 634.000 10.000 0
Sum omløpsmidler 102.000 187.000 178.000 23.000 0
Sum eiendeler 633.000 770.000 812.000 33.000 0
Sum opptjent egenkapital -567.000 -607.000 -808.000 -1.066.000 -1.140.000
Sum egenkapital -467.000 -507.000 -708.000 -966.000 -1.040.000
Sum langsiktig gjeld 1.050.000 1.220.000 1.376.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 56.000 144.000 1.000.000 1.040.000
Sum gjeld og egenkapital 633.000 769.000 812.000 34.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 308.000 381.000 170.000 88.000 65.000
Andre inntekter 0 100.000 296.000 0 0
Driftsinntekter 308.000 481.000 466.000 88.000 65.000
Varekostnad -1.000 -2.000 0 -4.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -67.000 -67.000 -40.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -174.000 -186.000 -154.000 -10.000 -272.000
Driftskostnader -242.000 -255.000 -194.000 -14.000 -272.000
Driftsresultat 67.000 226.000 272.000 74.000 -207.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -26.000 -13.000 0 0
Finans -26.000 -26.000 -13.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 200.000 259.000 74.000 -207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 491.000 558.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 491.000 558.000 624.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 25.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 531.000 583.000 634.000 10.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 24.000 18.000 11.000 0
Andre fordringer 0 0 158.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 96.000 163.000 3.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 102.000 187.000 178.000 23.000 0
Sum eiendeler 633.000 770.000 812.000 33.000 0
Sum opptjent egenkapital -567.000 -607.000 -808.000 -1.066.000 -1.140.000
Sum egenkapital -467.000 -507.000 -708.000 -966.000 -1.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.050.000 1.220.000 1.376.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 21.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 42.000 0 37.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 14.000 123.000 963.000 1.004.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 56.000 144.000 1.000.000 1.040.000
Sum gjeld og egenkapital 633.000 769.000 812.000 34.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 131.000 34.000 -977.000 -1.040.000
Likviditetsgrad 1 2 3.3 1.2 0 0.0
Likviditetsgrad 2 2 3.3 1.2 0 0.1
Soliditet -73.8 -65.9 -87.2 -2841.2
Resultatgrad 21.8 4 58.4 84.1 -318.5
Rentedekningsgrad 2.6 8.7 20.9
Gjeldsgrad -2.4 -2.5 -2.1 -1.0
Total kapitalrentabilitet 10.6 29.4 33.5 217.6
Signatur
27.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex