Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mowi Star Holding AS
Juridisk navn:  Mowi Star Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90594510
Melingsåsen 14 Fax: 94703216
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 974422379
Aksjekapital: 404.000 NOK
Etableringsdato: 2/14/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
500.25%
Egenkapital  
  
6.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 72.000 72.000 560.000 40.000 40.000
Resultat: 2.389.000 398.000 177.000 147.000 1.131.000
Egenkapital: 41.735.000 39.339.000 40.006.000 40.271.000 40.380.000
Regnskap for  Mowi Star Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 72.000 72.000 560.000 40.000 40.000
Driftskostnader -377.000 -570.000 -1.138.000 -631.000 -754.000
Driftsresultat -305.000 -498.000 -578.000 -591.000 -714.000
Finansinntekter 2.717.000 1.028.000 771.000 770.000 1.844.000
Finanskostnader -23.000 -132.000 -16.000 -31.000 0
Finans 2.694.000 896.000 755.000 739.000 1.844.000
Resultat før skatt 2.389.000 398.000 177.000 147.000 1.131.000
Skattekostnad 7.000 -65.000 57.000 -165.000 -30.000
Årsresultat 2.396.000 333.000 234.000 -18.000 1.101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.864.000 25.506.000 26.978.000 24.836.000 9.274.000
Sum omløpsmidler 15.957.000 14.596.000 13.613.000 15.648.000 31.162.000
Sum eiendeler 41.821.000 40.102.000 40.591.000 40.484.000 40.436.000
Sum opptjent egenkapital 39.765.000 37.369.000 38.036.000 38.302.000 38.410.000
Sum egenkapital 41.735.000 39.339.000 40.006.000 40.271.000 40.380.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 46.000 0 52.000 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 717.000 585.000 161.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 41.822.000 40.102.000 40.591.000 40.485.000 40.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 72.000 72.000 560.000 40.000 40.000
Driftsinntekter 72.000 72.000 560.000 40.000 40.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -92.000 -88.000 -632.000 -167.000 -60.000
Avskrivning -58.000 -58.000 -58.000 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -424.000 -448.000 -464.000 -683.000
Driftskostnader -377.000 -570.000 -1.138.000 -631.000 -754.000
Driftsresultat -305.000 -498.000 -578.000 -591.000 -714.000
Finansinntekter 2.717.000 1.028.000 771.000 770.000 1.844.000
Finanskostnader -23.000 -132.000 -16.000 -31.000 0
Finans 2.694.000 896.000 755.000 739.000 1.844.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -500.000 -90.000 0
Årsresultat 2.396.000 333.000 234.000 -18.000 1.101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 0 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 292.000 350.000 408.000 0 0
Sum varige driftsmidler 292.000 350.000 408.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.573.000 25.156.000 26.565.000 24.836.000 9.255.000
Sum anleggsmidler 25.864.000 25.506.000 26.978.000 24.836.000 9.274.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 128.000 825.000 500.000 0 0
Andre fordringer 2.972.000 74.000 706.000 192.000 177.000
Sum investeringer 9.650.000 9.841.000 10.192.000 9.701.000 27.376.000
Kasse, bank 3.207.000 3.856.000 2.215.000 5.755.000 3.609.000
Sum omløpsmidler 15.957.000 14.596.000 13.613.000 15.648.000 31.162.000
Sum eiendeler 41.821.000 40.102.000 40.591.000 40.484.000 40.436.000
Sum opptjent egenkapital 39.765.000 37.369.000 38.036.000 38.302.000 38.410.000
Sum egenkapital 41.735.000 39.339.000 40.006.000 40.271.000 40.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 46.000 0 52.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 46.000 0 52.000 0
Leverandørgjeld 4.000 19.000 5.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 14.000 0 94.000 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 177.000 37.000 0 1.000
Utbytte 0 -1.000.000 -500.000 -90.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 507.000 544.000 56.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 717.000 585.000 161.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 41.822.000 40.102.000 40.591.000 40.485.000 40.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.909.000 13.879.000 13.028.000 15.487.000 31.106.000
Likviditetsgrad 1 332.4 20.4 23.3 97.2 556.5
Likviditetsgrad 2 332.4 20.4 23.3 97.2 556.5
Soliditet 99.8 98.1 98.6 99.5 99.9
Resultatgrad -423.6 -691.7 -103.2 -1477.5 -1785.0
Rentedekningsgrad -13.3 -3.8 -36.1 5.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.8 1.3 0.5 0.4 2.8
Signatur
09.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SÆLE SVEIN MARTIN
PROKURA HVER FOR SEG
SÆLE BERIT JOHANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex