Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Motorsport Event As
Juridisk navn:  Motorsport Event As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93869316
Bruveien 16 Bruveien 16 Fax:
1734 Hafslundsøy 1734 Hafslundsøy
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 911989824
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/10/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øko Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
85.57%
Resultat  
  
133.15%
Egenkapital  
  
93.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 566.000 305.000 793.000 582.000 451.000
Resultat: 60.000 -181.000 -58.000 11.000 19.000
Egenkapital: 124.000 64.000 44.000 3.000 -8.000
Regnskap for  Motorsport Event As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 566.000 305.000 793.000 582.000 451.000
Driftskostnader -505.000 -485.000 -851.000 -571.000 -432.000
Driftsresultat 60.000 -181.000 -58.000 11.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 60.000 -181.000 -58.000 11.000 19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 -181.000 -58.000 11.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 218.000 291.000 24.000 0
Sum omløpsmidler 3.000 11.000 131.000 78.000 21.000
Sum eiendeler 148.000 229.000 422.000 102.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 -276.000 -96.000 -37.000 -48.000
Sum egenkapital 124.000 64.000 44.000 3.000 -8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 165.000 377.000 98.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 229.000 421.000 101.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 516.000 305.000 793.000 582.000 451.000
Andre inntekter 50.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 566.000 305.000 793.000 582.000 451.000
Varekostnad -56.000 -70.000 -210.000 -131.000 -92.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -73.000 -73.000 -73.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -342.000 -568.000 -439.000 -340.000
Driftskostnader -505.000 -485.000 -851.000 -571.000 -432.000
Driftsresultat 60.000 -181.000 -58.000 11.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 -181.000 -58.000 11.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 218.000 291.000 24.000 0
Sum varige driftsmidler 145.000 218.000 291.000 24.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 145.000 218.000 291.000 24.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 11.000 53.000 18.000 0
Andre fordringer 0 0 76.000 22.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 2.000 38.000 15.000
Sum omløpsmidler 3.000 11.000 131.000 78.000 21.000
Sum eiendeler 148.000 229.000 422.000 102.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 -276.000 -96.000 -37.000 -48.000
Sum egenkapital 124.000 64.000 44.000 3.000 -8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 -26.000 205.000 55.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 187.000 172.000 44.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 165.000 377.000 98.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 229.000 421.000 101.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 -154.000 -246.000 -20.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.8 0.8
Soliditet 83.8 27.9 10.5 3 -36.4
Resultatgrad 10.6 -59.3 -7.3 1.9 4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 2.6 8.6 32.7 -3.8
Total kapitalrentabilitet 40.5 -13.8 10.9 86.4
Signatur
29.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex