Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Motorsport As
Juridisk navn:  Motorsport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 12 Prestegårdsalleen 71 Fax:
3070 Sande I Vestfold 3070 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 917389195
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/11/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Steen & Jensen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
70.59%
Egenkapital  
  
-20.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 250.000 272.000 0
Resultat: -10.000 -34.000 -15.000 -29.000
Egenkapital: -65.000 -54.000 -20.000 -5.000
Regnskap for  Motorsport As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 250.000 272.000 0
Driftskostnader -10.000 -284.000 -287.000 -29.000
Driftsresultat -10.000 -34.000 -15.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -34.000 -15.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -34.000 -15.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.000 9.000 299.000 30.000
Sum eiendeler 7.000 9.000 299.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -89.000 -78.000 -44.000 -29.000
Sum egenkapital -65.000 -54.000 -20.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 63.000 265.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 54.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.000 10.000 299.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 250.000 272.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 250.000 272.000 0
Varekostnad 0 -249.000 -32.000 0
Lønninger 0 0 -139.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -35.000 -116.000 -29.000
Driftskostnader -10.000 -284.000 -287.000 -29.000
Driftsresultat -10.000 -34.000 -15.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -34.000 -15.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 249.000 0
Kundefordringer 0 0 1.000 0
Andre fordringer 0 0 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 9.000 36.000 30.000
Sum omløpsmidler 7.000 9.000 299.000 30.000
Sum eiendeler 7.000 9.000 299.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -89.000 -78.000 -44.000 -29.000
Sum egenkapital -65.000 -54.000 -20.000 -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 72.000 63.000 265.000 35.000
Leverandørgjeld 0 1.000 11.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 24.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 54.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.000 10.000 299.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 8.000 245.000 30.000
Likviditetsgrad 1 9 5.5
Likviditetsgrad 2 0 9 0.9 0
Soliditet -928.6 -6.7 -16.7
Resultatgrad -13.6 -5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -15.9
Total kapitalrentabilitet -142.9 -96.7
Signatur
11.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex