Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Motivation Entertainment
Juridisk navn:  Motivation Entertainment
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92616688
Sætervegen 42B Sætervegen 42B Fax:
5236 Rådal 5236 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987846321
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/12/2005
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 0 0 0 5.000
Egenkapital: -376.000 -374.000 -374.000 0 -374.000
Regnskap for  Motivation Entertainment
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 0 0 0 5.000
Driftsresultat -3.000 0 0 0 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 0 0 0 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 0 0 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 -3.000 0 -3.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.000 0 -3.000 0 -3.000
Sum opptjent egenkapital -376.000 -374.000 -374.000 0 -374.000
Sum egenkapital -376.000 -374.000 -374.000 0 -374.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 374.000 371.000 371.000 0 371.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 -3.000 0 -3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 0 0 0 5.000
Driftskostnader -3.000 0 0 0 5.000
Driftsresultat -3.000 0 0 0 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 0 0 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -3.000 0 -3.000
Sum anleggsmidler 0 0 -3.000 0 -3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.000 0 -3.000 0 -3.000
Sum opptjent egenkapital -376.000 -374.000 -374.000 0 -374.000
Sum egenkapital -376.000 -374.000 -374.000 0 -374.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 326.000 326.000 326.000 0 326.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 45.000 45.000 0 45.000
Sum kortsiktig gjeld 374.000 371.000 371.000 0 371.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 -3.000 0 -3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -373.000 -371.000 -371.000 0 -371.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.1
Soliditet 12466.7 12466.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet -166.7
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex