Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Motivation Eiendom
Juridisk navn:  Motivation Eiendom
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92616688
Sæterveien 42 Sæterveien 42 Fax:
5238 Rådal 5238 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988390550
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/30/2005
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.39%
Resultat  
  
-115.9%
Egenkapital  
  
-32.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 125.000 1.452.000 0 0 0
Resultat: -138.000 868.000 -108.000 -172.000 79.000
Egenkapital: -554.000 -417.000 -1.284.000 -1.176.000 -1.004.000
Regnskap for  Motivation Eiendom
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 125.000 1.452.000 0 0 0
Driftskostnader -262.000 -583.000 -108.000 -271.000 0
Driftsresultat -137.000 869.000 -108.000 -271.000 0
Finansinntekter 0 0 0 99.000 79.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 99.000 79.000
Resultat før skatt -138.000 868.000 -108.000 -172.000 79.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 868.000 -108.000 -172.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 33.000 33.000 1.403.000
Sum omløpsmidler 266.000 522.000 13.000 99.000 89.000
Sum eiendeler 266.000 522.000 46.000 132.000 1.492.000
Sum opptjent egenkapital -554.000 -417.000 -1.284.000 -1.176.000 -1.004.000
Sum egenkapital -554.000 -417.000 -1.284.000 -1.176.000 -1.004.000
Sum langsiktig gjeld 820.000 929.000 -24.000 -46.000 1.401.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 1.355.000 1.355.000 1.096.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 522.000 47.000 133.000 1.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 1.452.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 125.000 1.452.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -583.000 -108.000 -271.000 0
Driftskostnader -262.000 -583.000 -108.000 -271.000 0
Driftsresultat -137.000 869.000 -108.000 -271.000 0
Finansinntekter 0 0 0 99.000 79.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 99.000 79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 868.000 -108.000 -172.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 33.000 33.000 1.403.000
Sum anleggsmidler 0 0 33.000 33.000 1.403.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 130.000 130.000 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 392.000 13.000 99.000 89.000
Sum omløpsmidler 266.000 522.000 13.000 99.000 89.000
Sum eiendeler 266.000 522.000 46.000 132.000 1.492.000
Sum opptjent egenkapital -554.000 -417.000 -1.284.000 -1.176.000 -1.004.000
Sum egenkapital -554.000 -417.000 -1.284.000 -1.176.000 -1.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 820.000 929.000 -24.000 -46.000 1.401.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 10.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.355.000 1.355.000 1.096.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 1.355.000 1.355.000 1.096.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 522.000 47.000 133.000 1.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.000 512.000 -1.342.000 -1.256.000 -1.007.000
Likviditetsgrad 1 52.2 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 52.2 0 0.1 0.1
Soliditet -208.3 -79.9 -2731.9 -884.2 -67.2
Resultatgrad -109.6 59.8
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad -1.5 -2.3 -1.1 -2.5
Total kapitalrentabilitet -51.5 166.5 -229.8 -129.3 5.3
Signatur
20.07.2017
SIGNATUR
ONARHEIM TOROLV
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex