Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mosseveien 22 AS
Juridisk navn:  Mosseveien 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22403640
V/Advokat Olav Dybsjord Hoslebakken 32 Mosseveien 22 Fax: 22403641
1362 Hosle 193 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930637165
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 5/23/1955
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moore Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.54%
Resultat  
  
41.32%
Egenkapital  
  
15.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 373.000 371.000 372.000 414.000 319.000
Resultat: 171.000 121.000 147.000 198.000 90.000
Egenkapital: -911.000 -1.082.000 -1.203.000 -1.349.000 -1.548.000
Regnskap for  Mosseveien 22 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 373.000 371.000 372.000 414.000 319.000
Driftskostnader -107.000 -124.000 -104.000 -95.000 -126.000
Driftsresultat 266.000 247.000 267.000 319.000 193.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000
Finanskostnader -96.000 -127.000 -122.000 -124.000 -104.000
Finans -95.000 -126.000 -121.000 -120.000 -103.000
Resultat før skatt 171.000 121.000 147.000 198.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 171.000 121.000 147.000 198.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000
Sum omløpsmidler 26.000 129.000 50.000 208.000 62.000
Sum eiendeler 757.000 860.000 781.000 939.000 793.000
Sum opptjent egenkapital -1.013.000 -1.184.000 -1.305.000 -1.451.000 -1.650.000
Sum egenkapital -911.000 -1.082.000 -1.203.000 -1.349.000 -1.548.000
Sum langsiktig gjeld 1.659.000 1.920.000 1.976.000 2.281.000 2.332.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 23.000 8.000 7.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 861.000 781.000 939.000 793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 373.000 371.000 372.000 414.000 319.000
Driftsinntekter 373.000 371.000 372.000 414.000 319.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -124.000 -104.000 -95.000 -126.000
Driftskostnader -107.000 -124.000 -104.000 -95.000 -126.000
Driftsresultat 266.000 247.000 267.000 319.000 193.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000
Finanskostnader -96.000 -127.000 -122.000 -124.000 -104.000
Finans -95.000 -126.000 -121.000 -120.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 171.000 121.000 147.000 198.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 129.000 46.000 204.000 58.000
Sum omløpsmidler 26.000 129.000 50.000 208.000 62.000
Sum eiendeler 757.000 860.000 781.000 939.000 793.000
Sum opptjent egenkapital -1.013.000 -1.184.000 -1.305.000 -1.451.000 -1.650.000
Sum egenkapital -911.000 -1.082.000 -1.203.000 -1.349.000 -1.548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.659.000 1.920.000 1.976.000 2.281.000 2.332.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 22.000 8.000 7.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 23.000 8.000 7.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 861.000 781.000 939.000 793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 106.000 42.000 201.000 53.000
Likviditetsgrad 1 3.3 5.6 6.3 29.7 6.9
Likviditetsgrad 2 3.3 5.6 6.3 29.8 6.9
Soliditet -120.5 -125.7 -143.7 -195.2
Resultatgrad 71.3 66.6 71.8 77.1 60.5
Rentedekningsgrad 2.8 1.9 2.2 2.6 1.9
Gjeldsgrad -1.8 -1.8 -1.6 -1.7 -1.5
Total kapitalrentabilitet 35.3 28.8 34.3 34.4 24.5
Prokurister
25.02.2008
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex