Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moskenes Shipping AS
Juridisk navn:  Moskenes Shipping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76092090
Fax: 76092091
8392 Sørvågen 8392 Sørvågen
Fylke: Kommune:
Nordland Moskenes
Org.nr: 883391462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/22/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Stord As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.75%
Resultat  
  
-0.2%
Egenkapital  
  
12.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.370.000 4.522.000 4.337.000 3.253.000 2.871.000
Resultat: 494.000 495.000 402.000 500.000 186.000
Egenkapital: 3.248.000 2.887.000 2.548.000 2.344.000 1.983.000
Regnskap for  Moskenes Shipping AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.370.000 4.522.000 4.337.000 3.253.000 2.871.000
Driftskostnader -4.890.000 -4.024.000 -3.861.000 -2.673.000 -2.592.000
Driftsresultat 480.000 498.000 476.000 580.000 279.000
Finansinntekter 46.000 44.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -31.000 -47.000 -75.000 -81.000 -95.000
Finans 15.000 -3.000 -74.000 -80.000 -94.000
Resultat før skatt 494.000 495.000 402.000 500.000 186.000
Skattekostnad -133.000 -155.000 -198.000 -139.000 -51.000
Årsresultat 361.000 339.000 204.000 361.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.460.000 2.695.000 3.033.000 2.313.000 2.629.000
Sum omløpsmidler 1.992.000 1.838.000 1.445.000 2.126.000 1.524.000
Sum eiendeler 4.452.000 4.533.000 4.478.000 4.439.000 4.153.000
Sum opptjent egenkapital 3.148.000 2.787.000 2.448.000 2.244.000 1.883.000
Sum egenkapital 3.248.000 2.887.000 2.548.000 2.344.000 1.983.000
Sum langsiktig gjeld 551.000 780.000 998.000 1.703.000 1.887.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 866.000 933.000 392.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 4.451.000 4.533.000 4.479.000 4.439.000 4.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.370.000 4.522.000 3.851.000 3.253.000 2.871.000
Andre inntekter 0 0 486.000 0 0
Driftsinntekter 5.370.000 4.522.000 4.337.000 3.253.000 2.871.000
Varekostnad 0 -35.000 -852.000 -339.000 -331.000
Lønninger -1.664.000 -1.195.000 -1.205.000 -1.027.000 -1.099.000
Avskrivning -280.000 -381.000 -428.000 -546.000 -537.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.946.000 -2.413.000 -1.376.000 -761.000 -625.000
Driftskostnader -4.890.000 -4.024.000 -3.861.000 -2.673.000 -2.592.000
Driftsresultat 480.000 498.000 476.000 580.000 279.000
Finansinntekter 46.000 44.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -31.000 -47.000 -75.000 -81.000 -95.000
Finans 15.000 -3.000 -74.000 -80.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 361.000 339.000 204.000 361.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 48.000 5.000
Fast eiendom 86.000 86.000 86.000 464.000 477.000
Maskiner anlegg 0 0 5.000 121.000 17.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 648.000 928.000 1.309.000 2.225.000 2.624.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.811.000 1.767.000 1.724.000 41.000 0
Sum anleggsmidler 2.460.000 2.695.000 3.033.000 2.313.000 2.629.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 363.000 558.000 4.000 383.000 2.000
Andre fordringer 121.000 198.000 89.000 65.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.508.000 1.082.000 1.353.000 1.678.000 1.487.000
Sum omløpsmidler 1.992.000 1.838.000 1.445.000 2.126.000 1.524.000
Sum eiendeler 4.452.000 4.533.000 4.478.000 4.439.000 4.153.000
Sum opptjent egenkapital 3.148.000 2.787.000 2.448.000 2.244.000 1.883.000
Sum egenkapital 3.248.000 2.887.000 2.548.000 2.344.000 1.983.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 551.000 780.000 998.000 1.703.000 1.887.000
Leverandørgjeld 180.000 469.000 96.000 1.000 0
Betalbar skatt 133.000 155.000 150.000 182.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 95.000 57.000 522.000 56.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 244.000 185.000 165.000 152.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 866.000 933.000 392.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 4.451.000 4.533.000 4.479.000 4.439.000 4.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.340.000 972.000 512.000 1.734.000 1.240.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.1 1.5 5.4 5.4
Likviditetsgrad 2 3.1 2.1 1.5 5.5 5.4
Soliditet 7 63.7 56.9 52.8 47.7
Resultatgrad 8.9 1 1 17.8 9.7
Rentedekningsgrad 15.5 10.6 6.3 7.2 2.9
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 11.8 1 10.6 13.1 6.7
Signatur
19.04.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Prokurister
19.04.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex