Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moskenes Camping As
Juridisk navn:  Moskenes Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76091490
Fax: 76091437
8392 Sørvågen 8392 Sørvågen
Fylke: Kommune:
Nordland Moskenes
Org.nr: 979306342
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.85%
Resultat  
  
-78.89%
Egenkapital  
  
7.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.856.000 3.713.000 2.872.000 2.205.000 2.457.000
Resultat: 164.000 777.000 188.000 151.000 1.982.000
Egenkapital: 1.964.000 1.828.000 1.230.000 1.088.000 977.000
Regnskap for  Moskenes Camping As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.856.000 3.713.000 2.872.000 2.205.000 2.457.000
Driftskostnader -3.234.000 -2.643.000 -2.415.000 -1.821.000 -215.000
Driftsresultat 623.000 1.070.000 457.000 383.000 2.243.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -460.000 -294.000 -269.000 -232.000 -261.000
Finans -459.000 -293.000 -268.000 -231.000 -261.000
Resultat før skatt 164.000 777.000 188.000 151.000 1.982.000
Skattekostnad -28.000 -179.000 -45.000 -3.000 0
Årsresultat 136.000 598.000 143.000 148.000 1.982.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.964.000 10.066.000 4.573.000 3.583.000 2.213.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 1.140.000 1.416.000 2.389.000 1.041.000
Sum eiendeler 12.298.000 11.206.000 5.989.000 5.972.000 3.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.446.000 1.310.000 713.000 570.000 460.000
Sum egenkapital 1.964.000 1.828.000 1.230.000 1.088.000 977.000
Sum langsiktig gjeld 9.604.000 6.089.000 4.249.000 4.403.000 2.125.000
Sum kortsiktig gjeld 731.000 3.289.000 511.000 480.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 12.299.000 11.206.000 5.991.000 5.971.000 3.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.820.000 3.713.000 2.872.000 2.198.000 633.000
Andre inntekter 35.000 0 0 6.000 1.825.000
Driftsinntekter 3.856.000 3.713.000 2.872.000 2.205.000 2.457.000
Varekostnad -297.000 -346.000 -286.000 -252.000 0
Lønninger 0 0 0 74.000 0
Avskrivning -338.000 -274.000 -175.000 -165.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.597.000 -2.072.000 -1.948.000 -1.511.000 -93.000
Driftskostnader -3.234.000 -2.643.000 -2.415.000 -1.821.000 -215.000
Driftsresultat 623.000 1.070.000 457.000 383.000 2.243.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -460.000 -294.000 -269.000 -232.000 -261.000
Finans -459.000 -293.000 -268.000 -231.000 -261.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 136.000 598.000 143.000 148.000 1.982.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.424.000 9.456.000 4.201.000 3.358.000 2.147.000
Maskiner anlegg 17.000 23.000 31.000 4.000 7.000
Driftsløsøre 403.000 438.000 164.000 15.000 49.000
Sum varige driftsmidler 10.844.000 9.917.000 4.396.000 3.377.000 2.203.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 149.000 177.000 206.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.964.000 10.066.000 4.573.000 3.583.000 2.213.000
Varebeholdning 73.000 75.000 26.000 33.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 18.000
Andre fordringer 474.000 531.000 629.000 933.000 760.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 787.000 534.000 761.000 1.423.000 264.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 1.140.000 1.416.000 2.389.000 1.041.000
Sum eiendeler 12.298.000 11.206.000 5.989.000 5.972.000 3.254.000
Sum opptjent egenkapital 1.446.000 1.310.000 713.000 570.000 460.000
Sum egenkapital 1.964.000 1.828.000 1.230.000 1.088.000 977.000
Sum avsetninger til forpliktelser 227.000 228.000 49.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.604.000 6.089.000 4.249.000 4.403.000 2.125.000
Leverandørgjeld 23.000 2.891.000 222.000 74.000 22.000
Betalbar skatt 29.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 679.000 398.000 288.000 406.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 731.000 3.289.000 511.000 480.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 12.299.000 11.206.000 5.991.000 5.971.000 3.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 603.000 -2.149.000 905.000 1.909.000 888.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.3 2.8 5.0 6.8
Likviditetsgrad 2 1.7 0.3 2.7 5.0 6.9
Soliditet 1 16.3 20.5 18.2 30.0
Resultatgrad 16.2 28.8 15.9 17.4 91.3
Rentedekningsgrad 1.4 3.6 1.7 1.7 8.6
Gjeldsgrad 5.3 5.1 3.9 4.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 5.1 9.6 7.6 6.4 68.9
Signatur
10.04.2013
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex