Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mosand AS
Juridisk navn:  Mosand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76071500
Postboks 325 Johan E. Paulsens Gate 12 Fax: 76072931
8301 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 959765340
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
222.13%
Resultat  
  
-52.45%
Egenkapital  
  
-26.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 786.000 244.000 0 822.000 63.000
Resultat: 631.000 1.327.000 -17.000 159.000 95.000
Egenkapital: 5.844.000 7.907.000 7.554.000 7.568.000 7.450.000
Regnskap for  Mosand AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 786.000 244.000 0 822.000 63.000
Driftskostnader -209.000 -125.000 -71.000 -717.000 -173.000
Driftsresultat 576.000 119.000 -71.000 105.000 -110.000
Finansinntekter 55.000 1.209.000 54.000 62.000 220.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -8.000 -15.000
Finans 55.000 1.208.000 54.000 54.000 205.000
Resultat før skatt 631.000 1.327.000 -17.000 159.000 95.000
Skattekostnad -149.000 -30.000 2.000 -41.000 -27.000
Årsresultat 483.000 1.297.000 -15.000 118.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.661.000 7.327.000 7.335.000 7.506.000 6.781.000
Sum omløpsmidler 2.494.000 3.049.000 1.602.000 1.472.000 1.752.000
Sum eiendeler 10.155.000 10.376.000 8.937.000 8.978.000 8.533.000
Sum opptjent egenkapital 5.474.000 7.537.000 7.184.000 7.198.000 7.080.000
Sum egenkapital 5.844.000 7.907.000 7.554.000 7.568.000 7.450.000
Sum langsiktig gjeld 403.000 403.000 403.000 409.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 3.908.000 2.066.000 980.000 1.000.000 952.000
Sum gjeld og egenkapital 10.155.000 10.376.000 8.937.000 8.977.000 8.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 786.000 244.000 0 822.000 63.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 786.000 244.000 0 822.000 63.000
Varekostnad 0 0 0 -682.000 0
Lønninger 46.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -125.000 -71.000 -35.000 -173.000
Driftskostnader -209.000 -125.000 -71.000 -717.000 -173.000
Driftsresultat 576.000 119.000 -71.000 105.000 -110.000
Finansinntekter 55.000 1.209.000 54.000 62.000 220.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -8.000 -15.000
Finans 55.000 1.208.000 54.000 54.000 205.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.020.000 -850.000 0 0 0
Årsresultat 483.000 1.297.000 -15.000 118.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.661.000 7.327.000 7.332.000 7.506.000 6.781.000
Sum anleggsmidler 7.661.000 7.327.000 7.335.000 7.506.000 6.781.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 40.000 0 640.000 583.000
Andre fordringer 2.018.000 887.000 239.000 821.000 721.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 476.000 2.122.000 1.363.000 11.000 448.000
Sum omløpsmidler 2.494.000 3.049.000 1.602.000 1.472.000 1.752.000
Sum eiendeler 10.155.000 10.376.000 8.937.000 8.978.000 8.533.000
Sum opptjent egenkapital 5.474.000 7.537.000 7.184.000 7.198.000 7.080.000
Sum egenkapital 5.844.000 7.907.000 7.554.000 7.568.000 7.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 675.000 121.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 403.000 403.000 403.000 409.000 131.000
Leverandørgjeld 952.000 932.000 933.000 885.000 879.000
Betalbar skatt 0 0 0 41.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 52.000 2.000 31.000 3.000
Utbytte -2.020.000 -850.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 112.000 45.000 43.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 3.908.000 2.066.000 980.000 1.000.000 952.000
Sum gjeld og egenkapital 10.155.000 10.376.000 8.937.000 8.977.000 8.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.414.000 983.000 622.000 472.000 800.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.5 1.6 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 1.5 1.6 1.5 1.9
Soliditet 57.5 76.2 84.5 84.3 87.3
Resultatgrad 73.3 48.8 12.8 -174.6
Rentedekningsgrad 1 13.1 7.3
Gjeldsgrad 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 12.8 -0.2 1.9 1.3
Signatur
05.10.2015
DAGLIG LEDER.
Prokurister
05.10.2015
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex