Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morterud Vannverk Sa
Juridisk navn:  Morterud Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
2133 Gardvik 2133 Gardvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 870031602
Aksjekapital: 298.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1955 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Sand Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
87.79%
Resultat  
  
1650%
Egenkapital  
  
9.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011
Omsetning: 400.000 213.000 213.000 236.000
Resultat: 62.000 -4.000 -61.000 4.000
Egenkapital: 711.000 648.000 654.000 717.000
Regnskap for  Morterud Vannverk Sa
Resultat 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 400.000 213.000 213.000 236.000
Driftskostnader -346.000 -226.000 -288.000 -246.000
Driftsresultat 53.000 -14.000 -75.000 -10.000
Finansinntekter 9.000 10.000 14.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 9.000 10.000 14.000 14.000
Resultat før skatt 62.000 -4.000 -61.000 4.000
Skattekostnad 0 -2.000 -2.000 -1.000
Årsresultat 62.000 -6.000 -63.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 51.000 61.000 38.000
Sum omløpsmidler 733.000 634.000 717.000 748.000
Sum eiendeler 774.000 685.000 778.000 786.000
Sum opptjent egenkapital 412.000 350.000 356.000 419.000
Sum egenkapital 711.000 648.000 654.000 717.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 37.000 124.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 685.000 778.000 785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 348.000 213.000 213.000 236.000
Andre inntekter 52.000 0 0 0
Driftsinntekter 400.000 213.000 213.000 236.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -33.000
Lønninger -46.000 2.000 -22.000 -22.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -9.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -218.000 -251.000 -188.000
Driftskostnader -346.000 -226.000 -288.000 -246.000
Driftsresultat 53.000 -14.000 -75.000 -10.000
Finansinntekter 9.000 10.000 14.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 9.000 10.000 14.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 -6.000 -63.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 28.000 32.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 38.000
Driftsløsøre 13.000 19.000 61.000 0
Sum varige driftsmidler 41.000 51.000 61.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.000 51.000 61.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 8.000 4.000 42.000
Andre fordringer 16.000 11.000 27.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 689.000 615.000 687.000 696.000
Sum omløpsmidler 733.000 634.000 717.000 748.000
Sum eiendeler 774.000 685.000 778.000 786.000
Sum opptjent egenkapital 412.000 350.000 356.000 419.000
Sum egenkapital 711.000 648.000 654.000 717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 30.000 98.000 51.000
Betalbar skatt 0 2.000 2.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 5.000 6.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 18.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 37.000 124.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 685.000 778.000 785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 670.000 597.000 593.000 680.000
Likviditetsgrad 1 11.6 17.1 5.8 11.0
Likviditetsgrad 2 11.7 17.2 5.8 11.1
Soliditet 91.9 94.6 84.1 91.3
Resultatgrad 13.3 -6.6 -35.2 -4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.0 -0.6 -7.8 0.5
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex