Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Morten Helgesen
Juridisk navn:  Morten Helgesen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32157288
Moloveien 28 Moloveien 28 Fax:
3530 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 971310316
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Java Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.02%
Resultat  
  
37.31%
Egenkapital  
  
1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 683.000 663.000 635.000 583.000 543.000
Resultat: 460.000 335.000 313.000 362.000 284.000
Egenkapital: 260.000 256.000 175.000 33.000 24.000
Regnskap for  Morten Helgesen
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 683.000 663.000 635.000 583.000 543.000
Driftskostnader -224.000 -328.000 -320.000 -220.000 -259.000
Driftsresultat 460.000 335.000 315.000 362.000 284.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 460.000 335.000 313.000 362.000 284.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 460.000 335.000 313.000 362.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 154.000 256.000 181.000 224.000
Sum omløpsmidler 118.000 109.000 210.000 79.000 75.000
Sum eiendeler 266.000 263.000 466.000 260.000 299.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 256.000 175.000 33.000 24.000
Sum egenkapital 260.000 256.000 175.000 33.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 284.000 220.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 7.000 7.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 262.000 466.000 260.000 298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 682.000 662.000 635.000 583.000 543.000
Andre inntekter 1.000 2.000 0 0 0
Driftsinntekter 683.000 663.000 635.000 583.000 543.000
Varekostnad 0 -4.000 0 -2.000 0
Lønninger 0 -8.000 0 0 0
Avskrivning -6.000 -36.000 -61.000 -42.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -280.000 -259.000 -176.000 -228.000
Driftskostnader -224.000 -328.000 -320.000 -220.000 -259.000
Driftsresultat 460.000 335.000 315.000 362.000 284.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 460.000 335.000 313.000 362.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 137.000 142.000 245.000 170.000 212.000
Sum varige driftsmidler 137.000 142.000 245.000 170.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 148.000 154.000 256.000 181.000 224.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 39.000 34.000 35.000 28.000
Andre fordringer 0 5.000 42.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 65.000 135.000 39.000 43.000
Sum omløpsmidler 118.000 109.000 210.000 79.000 75.000
Sum eiendeler 266.000 263.000 466.000 260.000 299.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 256.000 175.000 33.000 24.000
Sum egenkapital 260.000 256.000 175.000 33.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 284.000 220.000 220.000
Leverandørgjeld 4.000 5.000 7.000 -18.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 0 5.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 7.000 7.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 262.000 466.000 260.000 298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 103.000 203.000 72.000 21.000
Likviditetsgrad 1 19.7 18.2 30.0 11.3 1.4
Likviditetsgrad 2 19.7 18.2 30.1 11.3 1.4
Soliditet 97.7 97.7 37.6 12.7 8.1
Resultatgrad 67.3 50.5 49.6 62.1 52.3
Rentedekningsgrad 315.0
Gjeldsgrad 0.0 0.0 1.7 6.9 11.4
Total kapitalrentabilitet 172.9 127.9 67.6 139.2 95.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex