Morène Drift AS
Juridisk navn:  Morène Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41765971
Skrettingveien 87/101 Skrettingveien 87/101 Fax:
4360 Varhaug 4360 Varhaug
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 993106763
Aksjekapital: 1.560.616 NOK
Etableringsdato: 8/20/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
-206.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -161.000 -92.000 -76.000 -48.000 -46.000
Egenkapital: -239.000 -78.000 14.000 90.000 138.000
Regnskap for  Morène Drift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -129.000 -61.000 -48.000 -48.000 -46.000
Driftsresultat -129.000 -62.000 -48.000 -48.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -31.000 -29.000 0 0
Finans -31.000 -31.000 -29.000 0 0
Resultat før skatt -161.000 -92.000 -76.000 -48.000 -46.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -161.000 -92.000 -76.000 -48.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 991.000 1.013.000 1.035.000 1.057.000 1.079.000
Sum omløpsmidler 147.000 277.000 278.000 278.000 282.000
Sum eiendeler 1.138.000 1.290.000 1.313.000 1.335.000 1.361.000
Sum opptjent egenkapital -1.704.000 -1.543.000 -1.451.000 -1.375.000 -1.327.000
Sum egenkapital -239.000 -78.000 14.000 90.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 1.376.000 1.368.000 1.299.000 1.245.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.223.000
Sum gjeld og egenkapital 1.137.000 1.290.000 1.313.000 1.335.000 1.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -39.000 -26.000 -26.000 -24.000
Driftskostnader -129.000 -61.000 -48.000 -48.000 -46.000
Driftsresultat -129.000 -62.000 -48.000 -48.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -31.000 -29.000 0 0
Finans -31.000 -31.000 -29.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -161.000 -92.000 -76.000 -48.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 989.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 989.000 989.000 989.000 989.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 90.000
Driftsløsøre 1.000 23.000 46.000 68.000 0
Sum varige driftsmidler 1.000 1.013.000 1.035.000 1.057.000 1.079.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 991.000 1.013.000 1.035.000 1.057.000 1.079.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 147.000 277.000 278.000 278.000 279.000
Sum omløpsmidler 147.000 277.000 278.000 278.000 282.000
Sum eiendeler 1.138.000 1.290.000 1.313.000 1.335.000 1.361.000
Sum opptjent egenkapital -1.704.000 -1.543.000 -1.451.000 -1.375.000 -1.327.000
Sum egenkapital -239.000 -78.000 14.000 90.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.376.000 1.368.000 1.299.000 1.245.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 557.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 666.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.223.000
Sum gjeld og egenkapital 1.137.000 1.290.000 1.313.000 1.335.000 1.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.000 277.000 278.000 278.000 -941.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.3
Soliditet 1.1 6.7 10.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.2 -1.7
Gjeldsgrad -5.8 -17.5 92.8 13.8 8.9
Total kapitalrentabilitet -11.3 -4.8 -3.7 -3.6 -3.4
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex