Montax AS
Juridisk navn:  Montax AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51880088
Sørkedalsveien 203 Sørkedalsveien 203 Fax: 51880089
0754 Oslo 754 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 952610341
Aksjekapital: 294.000 NOK
Etableringsdato: 7/28/1989
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.21%
Resultat  
  
177.78%
Egenkapital  
  
13.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 125.000 190.000 304.000 268.000 734.000
Resultat: 98.000 -126.000 2.000 -99.000 19.000
Egenkapital: -605.000 -703.000 -578.000 -580.000 -481.000
Regnskap for  Montax AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 125.000 190.000 304.000 268.000 734.000
Driftskostnader -27.000 -318.000 -300.000 -366.000 -710.000
Driftsresultat 98.000 -128.000 4.000 -97.000 24.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -2.000 -5.000
Finans 0 3.000 -2.000 -2.000 -5.000
Resultat før skatt 98.000 -126.000 2.000 -99.000 19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 98.000 -126.000 2.000 -99.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 343.000 278.000 552.000 571.000 844.000
Sum eiendeler 343.000 278.000 552.000 571.000 844.000
Sum opptjent egenkapital -899.000 -997.000 -872.000 -874.000 -775.000
Sum egenkapital -605.000 -703.000 -578.000 -580.000 -481.000
Sum langsiktig gjeld 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 396.000 545.000 566.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 343.000 278.000 552.000 571.000 844.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 190.000 304.000 268.000 734.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 125.000 190.000 304.000 268.000 734.000
Varekostnad 0 -164.000 -221.000 -227.000 -380.000
Lønninger 0 0 0 -7.000 -72.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -154.000 -79.000 -132.000 -258.000
Driftskostnader -27.000 -318.000 -300.000 -366.000 -710.000
Driftsresultat 98.000 -128.000 4.000 -97.000 24.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -2.000 -5.000
Finans 0 3.000 -2.000 -2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 98.000 -126.000 2.000 -99.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 216.000 222.000 358.000 482.000 580.000
Kundefordringer 84.000 3.000 137.000 0 9.000
Andre fordringer 0 23.000 0 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 30.000 56.000 80.000 256.000
Sum omløpsmidler 343.000 278.000 552.000 571.000 844.000
Sum eiendeler 343.000 278.000 552.000 571.000 844.000
Sum opptjent egenkapital -899.000 -997.000 -872.000 -874.000 -775.000
Sum egenkapital -605.000 -703.000 -578.000 -580.000 -481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000
Leverandørgjeld 0 18.000 471.000 443.000 568.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 0 16.000 0 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 378.000 57.000 123.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 396.000 545.000 566.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 343.000 278.000 552.000 571.000 844.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 -118.000 7.000 5.000 104.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 1 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4
Soliditet -176.4 -252.9 -104.7 -101.6 -57.0
Resultatgrad 78.4 -67.4 1.3 -36.2 3.3
Rentedekningsgrad 2 -48.5 4.8
Gjeldsgrad -1.6 -1.4 -2.0 -2.8
Total kapitalrentabilitet 28.6 0.7 -17.0 2.8
Signatur
15.10.2018
Prokurister
15.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex