Mongstad Terminalen AS
Juridisk navn:  Mongstad Terminalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56341600
Postboks 72 Energivegen 9 Risavika Fax: 56360979
4098 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 943165971
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/27/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.29%
Resultat  
  
520%
Egenkapital  
  
16.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.975.000 3.540.000 7.389.000 17.510.000 27.903.000
Resultat: 62.000 10.000 2.754.000 -2.509.000 -2.907.000
Egenkapital: 2.050.000 1.763.000 1.741.000 -666.000 1.686.000
Regnskap for  Mongstad Terminalen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.975.000 3.540.000 7.389.000 17.510.000 27.903.000
Driftskostnader -3.929.000 -3.445.000 -4.557.000 -19.880.000 -30.702.000
Driftsresultat 46.000 95.000 2.831.000 -2.371.000 -2.800.000
Finansinntekter 16.000 42.000 1.000 54.000 67.000
Finanskostnader 0 -128.000 -77.000 -192.000 -174.000
Finans 16.000 -86.000 -76.000 -138.000 -107.000
Resultat før skatt 62.000 10.000 2.754.000 -2.509.000 -2.907.000
Skattekostnad 4.000 12.000 -348.000 158.000 783.000
Årsresultat 66.000 22.000 2.406.000 -2.351.000 -2.123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 215.000 284.000 999.000 1.229.000
Sum omløpsmidler 3.097.000 5.900.000 7.634.000 4.563.000 8.795.000
Sum eiendeler 3.245.000 6.115.000 7.918.000 5.562.000 10.024.000
Sum opptjent egenkapital -1.365.000 -1.653.000 -1.675.000 -4.081.000 -1.729.000
Sum egenkapital 2.050.000 1.763.000 1.741.000 -666.000 1.686.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 336.000 348.000 0 158.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 4.017.000 5.829.000 6.228.000 8.181.000
Sum gjeld og egenkapital 3.245.000 6.115.000 7.917.000 5.562.000 10.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.975.000 3.540.000 4.647.000 16.976.000 27.815.000
Andre inntekter 0 0 2.742.000 533.000 88.000
Driftsinntekter 3.975.000 3.540.000 7.389.000 17.510.000 27.903.000
Varekostnad 0 -2.000 -18.000 -3.248.000 -5.528.000
Lønninger -3.767.000 -3.260.000 -3.439.000 -9.167.000 -14.026.000
Avskrivning -67.000 -69.000 -261.000 -317.000 -383.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -114.000 -839.000 -7.148.000 -10.765.000
Driftskostnader -3.929.000 -3.445.000 -4.557.000 -19.880.000 -30.702.000
Driftsresultat 46.000 95.000 2.831.000 -2.371.000 -2.800.000
Finansinntekter 16.000 42.000 1.000 54.000 67.000
Finanskostnader 0 -128.000 -77.000 -192.000 -174.000
Finans 16.000 -86.000 -76.000 -138.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 66.000 22.000 2.406.000 -2.351.000 -2.123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 129.000 155.000 181.000 207.000 233.000
Maskiner anlegg 0 0 0 208.000 235.000
Driftsløsøre 19.000 60.000 103.000 584.000 711.000
Sum varige driftsmidler 148.000 215.000 284.000 999.000 1.179.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 50.000
Sum anleggsmidler 148.000 215.000 284.000 999.000 1.229.000
Varebeholdning 0 0 0 0 220.000
Kundefordringer 675.000 4.606.000 5.167.000 2.180.000 4.934.000
Andre fordringer 7.000 0 8.000 749.000 501.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.128.000 267.000 1.472.000 84.000 132.000
Sum omløpsmidler 3.097.000 5.900.000 7.634.000 4.563.000 8.795.000
Sum eiendeler 3.245.000 6.115.000 7.918.000 5.562.000 10.024.000
Sum opptjent egenkapital -1.365.000 -1.653.000 -1.675.000 -4.081.000 -1.729.000
Sum egenkapital 2.050.000 1.763.000 1.741.000 -666.000 1.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 398.000 336.000 348.000 0 158.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.328.000 4.777.000 3.421.000 3.826.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 336.000 348.000 0 158.000
Leverandørgjeld 8.000 1.000 38.000 444.000 965.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 453.000 379.000 722.000 1.152.000 1.227.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 336.000 308.000 292.000 1.210.000 2.163.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 4.017.000 5.829.000 6.228.000 8.181.000
Sum gjeld og egenkapital 3.245.000 6.115.000 7.917.000 5.562.000 10.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.300.000 1.883.000 1.805.000 -1.665.000 614.000
Likviditetsgrad 1 3.9 1.5 1.3 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 3.9 1.5 1.3 0.8 1.1
Soliditet 63.2 28.8 2 -12.0 16.8
Resultatgrad 1.2 2.7 38.3 -13.5 -10.0
Rentedekningsgrad 0.7 36.8 -12.1 -15.7
Gjeldsgrad 0.6 2.5 3.5 -9.4 4.9
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.2 35.8 -41.7 -27.3
Signatur
23.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex