Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Molnar Flis & Mur Limited
Juridisk navn:  Molnar Flis & Mur Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53755989
Østenstadvegen 4 Østenstadvegen 4 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 991456945
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/6/2007 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Vatnem Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-190%
Egenkapital  
  
-90%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 44.000 112.000 106.000 225.000
Resultat: -9.000 10.000 72.000 -1.000 34.000
Egenkapital: 1.000 10.000 2.000 -69.000 -69.000
Regnskap for  Molnar Flis & Mur Limited
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 44.000 112.000 106.000 225.000
Driftskostnader -9.000 -34.000 -40.000 -105.000 -177.000
Driftsresultat -9.000 10.000 72.000 0 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -14.000
Finans 0 0 0 -1.000 -14.000
Resultat før skatt -9.000 10.000 72.000 -1.000 34.000
Skattekostnad 0 -1.000 0 0 0
Årsresultat -9.000 8.000 71.000 -1.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 24.000 38.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 3.000 24.000 38.000 1.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 10.000 2.000 -69.000 -69.000
Sum egenkapital 1.000 10.000 2.000 -69.000 -69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 14.000 36.000 70.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 24.000 38.000 1.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 44.000 112.000 106.000 132.000
Andre inntekter 0 0 0 0 93.000
Driftsinntekter 0 44.000 112.000 106.000 225.000
Varekostnad 0 -15.000 -21.000 -51.000 -104.000
Lønninger 0 0 0 1.000 -13.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -19.000 -19.000 -55.000 -60.000
Driftskostnader -9.000 -34.000 -40.000 -105.000 -177.000
Driftsresultat -9.000 10.000 72.000 0 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -14.000
Finans 0 0 0 -1.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 8.000 71.000 -1.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 0 1.000
Andre fordringer 2.000 23.000 37.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 3.000 24.000 38.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 3.000 24.000 38.000 1.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 10.000 2.000 -69.000 -69.000
Sum egenkapital 1.000 10.000 2.000 -69.000 -69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 11.000 17.000 31.000 17.000
Betalbar skatt 0 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 19.000 5.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 34.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 14.000 36.000 70.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 24.000 38.000 1.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 10.000 2.000 -69.000 -69.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.1 0.1 0.1
Soliditet 33.3 41.7 5.3 -6900.0 -3450.0
Resultatgrad 22.7 64.3 0.0 21.3
Rentedekningsgrad 0.0 3.4
Gjeldsgrad 2 1.4 1 -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 41.7 189.5 0.0 2400.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex