Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Moldskred Eiendom As
Juridisk navn:  Moldskred Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084171
Tjørvåg Tjørvåg Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 997805992
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
661.69%
Egenkapital  
  
302.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.519.000 0 1.086.000 0 166.000
Resultat: 1.466.000 -261.000 914.000 -171.000 -86.000
Egenkapital: 1.524.000 379.000 577.000 -113.000 23.000
Regnskap for  Moldskred Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.519.000 0 1.086.000 0 166.000
Driftskostnader -30.000 -193.000 -59.000 -49.000 -110.000
Driftsresultat 1.489.000 -193.000 1.026.000 -49.000 56.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -24.000 -68.000 -113.000 -122.000 -142.000
Finans -24.000 -68.000 -112.000 -122.000 -142.000
Resultat før skatt 1.466.000 -261.000 914.000 -171.000 -86.000
Skattekostnad -321.000 64.000 -225.000 35.000 23.000
Årsresultat 1.144.000 -197.000 689.000 -136.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 981.000 1.220.000 2.451.000 2.416.000
Sum omløpsmidler 1.874.000 336.000 589.000 26.000 20.000
Sum eiendeler 1.874.000 1.317.000 1.809.000 2.477.000 2.436.000
Sum opptjent egenkapital 1.224.000 79.000 277.000 -413.000 -277.000
Sum egenkapital 1.524.000 379.000 577.000 -113.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 345.000 902.000 1.112.000 1.733.000 1.890.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 36.000 120.000 858.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.874.000 1.317.000 1.809.000 2.478.000 2.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 65.000
Andre inntekter 1.519.000 0 1.086.000 0 102.000
Driftsinntekter 1.519.000 0 1.086.000 0 166.000
Varekostnad 0 0 -20.000 0 -60.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -193.000 -39.000 -49.000 -50.000
Driftskostnader -30.000 -193.000 -59.000 -49.000 -110.000
Driftsresultat 1.489.000 -193.000 1.026.000 -49.000 56.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -24.000 -68.000 -113.000 -122.000 -142.000
Finans -24.000 -68.000 -112.000 -122.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.144.000 -197.000 689.000 -136.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 138.000 102.000
Fast eiendom 0 981.000 1.220.000 2.314.000 2.314.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 981.000 1.220.000 2.314.000 2.314.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 981.000 1.220.000 2.451.000 2.416.000
Varebeholdning 0 0 0 20.000 20.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 801.000 2.000 0 6.000 0
Sum omløpsmidler 1.874.000 336.000 589.000 26.000 20.000
Sum eiendeler 1.874.000 1.317.000 1.809.000 2.477.000 2.436.000
Sum opptjent egenkapital 1.224.000 79.000 277.000 -413.000 -277.000
Sum egenkapital 1.524.000 379.000 577.000 -113.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 345.000 24.000 87.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 702.000 352.000
Sum langsiktig gjeld 345.000 902.000 1.112.000 1.733.000 1.890.000
Leverandørgjeld 5.000 1.000 84.000 119.000 133.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 35.000 35.000 36.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 36.000 120.000 858.000 523.000
Sum gjeld og egenkapital 1.874.000 1.317.000 1.809.000 2.478.000 2.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.869.000 300.000 469.000 -832.000 -503.000
Likviditetsgrad 1 374.8 9.3 4.9 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 374.8 9.3 4.9 0.1 0.1
Soliditet 81.3 28.8 31.9 -4.6 0.9
Resultatgrad 9 94.5 33.7
Rentedekningsgrad 6 -2.8 9.1 -0.4 0.4
Gjeldsgrad 0.2 2.5 2.1 -22.9 104.9
Total kapitalrentabilitet 79.5 -14.7 56.8 -2.0 2.3
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex