Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Molde Kino AS
Juridisk navn:  Molde Kino AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71274000
Postboks 125 Gotfred Lies Plass 1 Fax: 71253650
6401 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 984168985
Aksjekapital: 1.695.200 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/14/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.26%
Resultat  
  
-2.81%
Egenkapital  
  
12.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.658.000 14.059.000 15.661.000 13.744.000 11.760.000
Resultat: 1.244.000 1.280.000 1.813.000 1.620.000 802.000
Egenkapital: 8.126.000 7.205.000 6.250.000 4.935.000 3.631.000
Regnskap for  Molde Kino AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.658.000 14.059.000 15.661.000 13.744.000 11.760.000
Driftskostnader -13.109.000 -12.465.000 -13.506.000 -11.722.000 -10.457.000
Driftsresultat 1.549.000 1.593.000 2.156.000 2.022.000 1.304.000
Finansinntekter 43.000 58.000 68.000 65.000 108.000
Finanskostnader -348.000 -371.000 -411.000 -467.000 -609.000
Finans -305.000 -313.000 -343.000 -402.000 -501.000
Resultat før skatt 1.244.000 1.280.000 1.813.000 1.620.000 802.000
Skattekostnad -324.000 -324.000 -499.000 -316.000 0
Årsresultat 921.000 956.000 1.314.000 1.304.000 802.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.181.000 11.194.000 11.526.000 12.656.000 11.872.000
Sum omløpsmidler 11.116.000 11.491.000 11.139.000 8.594.000 8.508.000
Sum eiendeler 22.297.000 22.685.000 22.665.000 21.250.000 20.380.000
Sum opptjent egenkapital 3.524.000 2.603.000 1.648.000 333.000 -970.000
Sum egenkapital 8.126.000 7.205.000 6.250.000 4.935.000 3.631.000
Sum langsiktig gjeld 12.600.000 13.320.000 14.089.000 14.760.000 15.533.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 2.160.000 2.327.000 1.555.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 22.297.000 22.685.000 22.666.000 21.250.000 20.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.539.000 13.870.000 15.569.000 13.722.000 11.746.000
Andre inntekter 119.000 189.000 92.000 22.000 14.000
Driftsinntekter 14.658.000 14.059.000 15.661.000 13.744.000 11.760.000
Varekostnad -5.775.000 -5.486.000 -5.993.000 -5.142.000 -4.359.000
Lønninger -2.928.000 -2.783.000 -3.167.000 -2.759.000 -2.409.000
Avskrivning -1.180.000 -1.022.000 -1.023.000 -1.005.000 -927.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.226.000 -3.174.000 -3.323.000 -2.816.000 -2.762.000
Driftskostnader -13.109.000 -12.465.000 -13.506.000 -11.722.000 -10.457.000
Driftsresultat 1.549.000 1.593.000 2.156.000 2.022.000 1.304.000
Finansinntekter 43.000 58.000 68.000 65.000 108.000
Finanskostnader -348.000 -371.000 -411.000 -467.000 -609.000
Finans -305.000 -313.000 -343.000 -402.000 -501.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 921.000 956.000 1.314.000 1.304.000 802.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.737.000 10.272.000 10.634.000 11.343.000 10.862.000
Maskiner anlegg 374.000 597.000 785.000 1.181.000 856.000
Driftsløsøre 1.055.000 310.000 92.000 122.000 144.000
Sum varige driftsmidler 11.166.000 11.179.000 11.511.000 12.646.000 11.862.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 11.181.000 11.194.000 11.526.000 12.656.000 11.872.000
Varebeholdning 244.000 195.000 213.000 150.000 134.000
Kundefordringer 756.000 1.212.000 1.489.000 1.114.000 906.000
Andre fordringer 65.000 729.000 90.000 52.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.051.000 9.355.000 9.347.000 7.277.000 7.398.000
Sum omløpsmidler 11.116.000 11.491.000 11.139.000 8.594.000 8.508.000
Sum eiendeler 22.297.000 22.685.000 22.665.000 21.250.000 20.380.000
Sum opptjent egenkapital 3.524.000 2.603.000 1.648.000 333.000 -970.000
Sum egenkapital 8.126.000 7.205.000 6.250.000 4.935.000 3.631.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 49.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.600.000 13.320.000 14.089.000 14.760.000 15.533.000
Leverandørgjeld 389.000 1.048.000 930.000 445.000 562.000
Betalbar skatt 324.000 324.000 499.000 316.000 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 172.000 205.000 168.000 121.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 684.000 616.000 694.000 626.000 532.000
Sum kortsiktig gjeld 1.571.000 2.160.000 2.327.000 1.555.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 22.297.000 22.685.000 22.666.000 21.250.000 20.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.545.000 9.331.000 8.812.000 7.039.000 7.293.000
Likviditetsgrad 1 7.1 5.3 4.8 5.5 7.0
Likviditetsgrad 2 6.9 5.2 4.7 5.5 6.9
Soliditet 36.4 31.8 27.6 23.2 17.8
Resultatgrad 10.6 11.3 13.8 14.7 11.1
Rentedekningsgrad 4.5 4.3 5.2 4.5 2.3
Gjeldsgrad 1.7 2.1 2.6 3.3 4.6
Total kapitalrentabilitet 7.1 7.3 9.8 9.8 6.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex