Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Molde Friskole
Juridisk navn:  Molde Friskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71257290
Ingebriktvegen 11 Ingebriktvegen 11 Fax: 71257291
6410 Molde 6410 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 985160287
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 11/1/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.21%
Resultat  
  
-657.69%
Egenkapital  
  
-8.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.252.000 10.129.000 9.539.000 9.239.000 9.291.000
Resultat: -197.000 -26.000 511.000 268.000 592.000
Egenkapital: 2.000.000 2.197.000 2.223.000 1.712.000 1.444.000
Regnskap for  Molde Friskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.252.000 10.129.000 9.539.000 9.239.000 9.291.000
Driftskostnader -10.278.000 -10.000.000 -8.872.000 -8.813.000 -8.507.000
Driftsresultat -26.000 130.000 667.000 426.000 784.000
Finansinntekter 6.000 7.000 5.000 6.000 7.000
Finanskostnader -177.000 -163.000 -161.000 -164.000 -200.000
Finans -171.000 -156.000 -156.000 -158.000 -193.000
Resultat før skatt -197.000 -26.000 511.000 268.000 592.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 -26.000 511.000 268.000 592.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.219.000 9.109.000 9.266.000 9.522.000 9.853.000
Sum omløpsmidler 827.000 1.390.000 1.475.000 1.255.000 1.771.000
Sum eiendeler 10.046.000 10.499.000 10.741.000 10.777.000 11.624.000
Sum opptjent egenkapital 1.925.000 2.122.000 2.148.000 1.637.000 1.369.000
Sum egenkapital 2.000.000 2.197.000 2.223.000 1.712.000 1.444.000
Sum langsiktig gjeld 6.376.000 6.708.000 7.327.000 7.841.000 8.664.000
Sum kortsiktig gjeld 1.670.000 1.594.000 1.191.000 1.223.000 1.516.000
Sum gjeld og egenkapital 10.046.000 10.499.000 10.741.000 10.776.000 11.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 565.000 623.000 663.000 717.000 721.000
Andre inntekter 9.687.000 9.507.000 8.877.000 8.521.000 8.569.000
Driftsinntekter 10.252.000 10.129.000 9.539.000 9.239.000 9.291.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.532.000 -8.118.000 -7.321.000 -7.367.000 -7.196.000
Avskrivning -423.000 -317.000 -330.000 -331.000 -331.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.323.000 -1.565.000 -1.221.000 -1.115.000 -980.000
Driftskostnader -10.278.000 -10.000.000 -8.872.000 -8.813.000 -8.507.000
Driftsresultat -26.000 130.000 667.000 426.000 784.000
Finansinntekter 6.000 7.000 5.000 6.000 7.000
Finanskostnader -177.000 -163.000 -161.000 -164.000 -200.000
Finans -171.000 -156.000 -156.000 -158.000 -193.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -735.000 0 0
Årsresultat -197.000 -26.000 511.000 268.000 592.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.907.000 8.916.000 9.224.000 9.453.000 9.757.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 312.000 193.000 43.000 69.000 95.000
Sum varige driftsmidler 9.219.000 9.109.000 9.266.000 9.522.000 9.853.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.219.000 9.109.000 9.266.000 9.522.000 9.853.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 168.000 2.000 128.000 103.000 1.000
Andre fordringer 427.000 415.000 275.000 218.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 973.000 1.073.000 933.000 1.627.000
Sum omløpsmidler 827.000 1.390.000 1.475.000 1.255.000 1.771.000
Sum eiendeler 10.046.000 10.499.000 10.741.000 10.777.000 11.624.000
Sum opptjent egenkapital 1.925.000 2.122.000 2.148.000 1.637.000 1.369.000
Sum egenkapital 2.000.000 2.197.000 2.223.000 1.712.000 1.444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.376.000 6.708.000 7.327.000 7.841.000 8.664.000
Leverandørgjeld 266.000 227.000 70.000 156.000 215.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 483.000 461.000 384.000 415.000 463.000
Utbytte 0 0 -735.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 921.000 906.000 737.000 652.000 838.000
Sum kortsiktig gjeld 1.670.000 1.594.000 1.191.000 1.223.000 1.516.000
Sum gjeld og egenkapital 10.046.000 10.499.000 10.741.000 10.776.000 11.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -843.000 -204.000 284.000 32.000 255.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 1.2 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 1.2 1 1.2
Soliditet 19.9 20.9 20.7 15.9 12.4
Resultatgrad -0.3 1.3 7 4.6 8.4
Rentedekningsgrad -0.1 0.8 4.1 2.6 4.0
Gjeldsgrad 4 3.8 3.8 5.3 7.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 1.3 6.3 4 6.8
Signatur
11.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex