Mohamed Sambou Holding As
Juridisk navn:  Mohamed Sambou Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91758975
Vestre Rishaugen 13 Vestre Rishaugen 13 Fax:
7760 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Snåsa
Org.nr: 997016505
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
55.56%
Egenkapital  
  
-7.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 211.000 0 0
Resultat: -8.000 -18.000 118.000 -10.000 889.000
Egenkapital: 139.000 150.000 238.000 143.000 154.000
Regnskap for  Mohamed Sambou Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 211.000 0 0
Driftskostnader -8.000 -18.000 -93.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat -8.000 -18.000 118.000 -10.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 900.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 900.000
Resultat før skatt -8.000 -18.000 118.000 -10.000 889.000
Skattekostnad -3.000 0 -23.000 0 0
Årsresultat -11.000 -18.000 95.000 -10.000 889.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Sum omløpsmidler 103.000 108.000 199.000 99.000 1.823.000
Sum eiendeler 202.000 207.000 298.000 198.000 1.922.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 113.000 132.000 37.000 47.000
Sum egenkapital 139.000 150.000 238.000 143.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 57.000 60.000 55.000 1.768.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 207.000 299.000 199.000 1.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 211.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 211.000 0 0
Varekostnad 0 0 -56.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -18.000 -37.000 -10.000 -11.000
Driftskostnader -8.000 -18.000 -93.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat -8.000 -18.000 118.000 -10.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 900.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 900.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -900.000
Årsresultat -11.000 -18.000 95.000 -10.000 889.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Sum anleggsmidler 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000
Varebeholdning 0 0 0 40.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 103.000 103.000 151.000 58.000 1.819.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.000 47.000 1.000 4.000
Sum omløpsmidler 103.000 108.000 199.000 99.000 1.823.000
Sum eiendeler 202.000 207.000 298.000 198.000 1.922.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 113.000 132.000 37.000 47.000
Sum egenkapital 139.000 150.000 238.000 143.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 851.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 23.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 -3.000 36.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 64.000 56.000 0 55.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 57.000 60.000 55.000 1.768.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 207.000 299.000 199.000 1.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 51.000 139.000 44.000 55.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 3.3 1.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 3.3 1.1 1.1
Soliditet 68.8 72.5 79.9 72.2 8.0
Resultatgrad 55.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.4 11.5
Total kapitalrentabilitet -8.7 39.6 -5.1 46.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex