Mogm AS
Juridisk navn:  Mogm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90878211
Kurlandsåsen 37D Kurlandsåsen 37D Fax:
1479 Kurland 1479 Kurland
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 989276816
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.1%
Resultat  
  
-11.51%
Egenkapital  
  
94.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.777.000 1.614.000 1.788.000 1.739.000 1.653.000
Resultat: 123.000 139.000 262.000 174.000 118.000
Egenkapital: 196.000 101.000 215.000 270.000 296.000
Regnskap for  Mogm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.777.000 1.614.000 1.788.000 1.739.000 1.653.000
Driftskostnader -1.657.000 -1.478.000 -1.529.000 -1.569.000 -1.537.000
Driftsresultat 120.000 136.000 258.000 170.000 115.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 3.000 3.000 4.000 5.000 3.000
Resultat før skatt 123.000 139.000 262.000 174.000 118.000
Skattekostnad -28.000 -34.000 -68.000 -49.000 -35.000
Årsresultat 95.000 106.000 195.000 125.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 84.000 106.000 132.000 164.000
Sum omløpsmidler 464.000 520.000 722.000 711.000 765.000
Sum eiendeler 532.000 604.000 828.000 843.000 929.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 1.000 115.000 170.000 196.000
Sum egenkapital 196.000 101.000 215.000 270.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 4.000 5.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 500.000 608.000 568.000 631.000
Sum gjeld og egenkapital 532.000 605.000 827.000 843.000 930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.777.000 1.566.000 1.787.000 1.739.000 1.650.000
Andre inntekter 0 48.000 1.000 0 3.000
Driftsinntekter 1.777.000 1.614.000 1.788.000 1.739.000 1.653.000
Varekostnad -90.000 -89.000 -165.000 -81.000 -99.000
Lønninger -1.117.000 -928.000 -1.006.000 -1.106.000 -1.050.000
Avskrivning -17.000 -21.000 -26.000 -32.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -433.000 -440.000 -349.000 -350.000 -347.000
Driftskostnader -1.657.000 -1.478.000 -1.529.000 -1.569.000 -1.537.000
Driftsresultat 120.000 136.000 258.000 170.000 115.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 3.000 3.000 4.000 5.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -220.000 -250.000 -150.000 -200.000
Årsresultat 95.000 106.000 195.000 125.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 84.000 106.000 132.000 164.000
Sum varige driftsmidler 68.000 84.000 106.000 132.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 84.000 106.000 132.000 164.000
Varebeholdning 24.000 24.000 35.000 29.000 17.000
Kundefordringer 3.000 43.000 136.000 127.000 1.000
Andre fordringer 22.000 20.000 14.000 14.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 415.000 433.000 537.000 541.000 738.000
Sum omløpsmidler 464.000 520.000 722.000 711.000 765.000
Sum eiendeler 532.000 604.000 828.000 843.000 929.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 1.000 115.000 170.000 196.000
Sum egenkapital 196.000 101.000 215.000 270.000 296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 4.000 5.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 4.000 5.000 3.000
Leverandørgjeld 40.000 20.000 59.000 75.000 114.000
Betalbar skatt 29.000 34.000 69.000 47.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 170.000 132.000 113.000 148.000 173.000
Utbytte 0 -220.000 -250.000 -150.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 95.000 95.000 117.000 147.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 500.000 608.000 568.000 631.000
Sum gjeld og egenkapital 532.000 605.000 827.000 843.000 930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 20.000 114.000 143.000 134.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.1 1.3 1.2
Soliditet 36.8 16.7 2 32.0 31.8
Resultatgrad 6.8 8.4 14.4 9.8 7.0
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 1.7 5 2.8 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 23.3 23.1 31.7 20.8 12.7
Signatur
13.02.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
MARTINSEN STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex