Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Modena Vennesla As
Juridisk navn:  Modena Vennesla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99339970
Hunsfos Næringspark Hunsfos Næringspark Fax:
4700 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 992396458
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.53%
Resultat  
  
-190.29%
Egenkapital  
  
27.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.003.000 4.065.000 4.393.000 6.148.000 6.689.000
Resultat: -299.000 -103.000 -122.000 207.000 -521.000
Egenkapital: 409.000 321.000 -85.000 14.000 -135.000
Regnskap for  Modena Vennesla As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.003.000 4.065.000 4.393.000 6.148.000 6.689.000
Driftskostnader -4.298.000 -4.155.000 -4.497.000 -5.921.000 -7.144.000
Driftsresultat -295.000 -89.000 -104.000 229.000 -454.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -15.000 -19.000 -24.000 -69.000
Finans -4.000 -14.000 -18.000 -21.000 -68.000
Resultat før skatt -299.000 -103.000 -122.000 207.000 -521.000
Skattekostnad 0 -124.000 23.000 -58.000 124.000
Årsresultat -233.000 -228.000 -99.000 149.000 -397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 403.000 86.000 273.000 312.000 432.000
Sum omløpsmidler 1.188.000 925.000 1.163.000 1.295.000 1.445.000
Sum eiendeler 1.591.000 1.011.000 1.436.000 1.607.000 1.877.000
Sum opptjent egenkapital 0 -79.000 -485.000 -386.000 -535.000
Sum egenkapital 409.000 321.000 -85.000 14.000 -135.000
Sum langsiktig gjeld 311.000 277.000 139.000 198.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 871.000 414.000 1.382.000 1.395.000 1.758.000
Sum gjeld og egenkapital 1.591.000 1.012.000 1.436.000 1.607.000 1.878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.003.000 4.065.000 4.393.000 6.148.000 6.689.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.003.000 4.065.000 4.393.000 6.148.000 6.689.000
Varekostnad -2.948.000 -2.871.000 -3.228.000 -4.521.000 -5.098.000
Lønninger -709.000 -669.000 -647.000 -688.000 -1.098.000
Avskrivning -67.000 -63.000 -63.000 -63.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -574.000 -552.000 -559.000 -649.000 -892.000
Driftskostnader -4.298.000 -4.155.000 -4.497.000 -5.921.000 -7.144.000
Driftsresultat -295.000 -89.000 -104.000 229.000 -454.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -15.000 -19.000 -24.000 -69.000
Finans -4.000 -14.000 -18.000 -21.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -233.000 -228.000 -99.000 149.000 -397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 48.000 173.000 149.000 207.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 379.000 38.000 100.000 163.000 225.000
Sum varige driftsmidler 379.000 38.000 100.000 163.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 403.000 86.000 273.000 312.000 432.000
Varebeholdning 439.000 595.000 589.000 589.000 723.000
Kundefordringer 214.000 206.000 409.000 95.000 414.000
Andre fordringer 57.000 15.000 18.000 23.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 109.000 148.000 588.000 284.000
Sum omløpsmidler 1.188.000 925.000 1.163.000 1.295.000 1.445.000
Sum eiendeler 1.591.000 1.011.000 1.436.000 1.607.000 1.877.000
Sum opptjent egenkapital 0 -79.000 -485.000 -386.000 -535.000
Sum egenkapital 409.000 321.000 -85.000 14.000 -135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 106.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 311.000 277.000 139.000 198.000 255.000
Leverandørgjeld 709.000 261.000 1.076.000 1.254.000 1.549.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 87.000 136.000 65.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 66.000 65.000 76.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 871.000 414.000 1.382.000 1.395.000 1.758.000
Sum gjeld og egenkapital 1.591.000 1.012.000 1.436.000 1.607.000 1.878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 317.000 511.000 -219.000 -100.000 -313.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.2 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.4 0.5 0.5
Soliditet 25.7 31.7 -5.9 0.9 -7.2
Resultatgrad -7.4 -2.2 -2.4 3.7 -6.8
Rentedekningsgrad -5.9 -5.5 9.5 -6.6
Gjeldsgrad 2.9 2.2 -17.9 113.8 -14.9
Total kapitalrentabilitet -18.5 -8.7 -7.2 14.4 -24.1
Signatur
15.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.06.2015
PROKURA
EKEBERG BRYNJULF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex