Modena Vennesla As
Juridisk navn:  Modena Vennesla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99339970
Hunsfos Næringspark Hunsfos Næringspark Fax:
4700 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 992396458
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/18/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.47%
Resultat  
  
15.57%
Egenkapital  
  
477.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.065.000 4.393.000 6.148.000 6.689.000 8.116.000
Resultat: -103.000 -122.000 207.000 -521.000 -22.000
Egenkapital: 321.000 -85.000 14.000 -135.000 -38.000
Regnskap for  Modena Vennesla As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.065.000 4.393.000 6.148.000 6.689.000 8.116.000
Driftskostnader -4.155.000 -4.497.000 -5.921.000 -7.144.000 -8.074.000
Driftsresultat -89.000 -104.000 229.000 -454.000 42.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -19.000 -24.000 -69.000 -64.000
Finans -14.000 -18.000 -21.000 -68.000 -64.000
Resultat før skatt -103.000 -122.000 207.000 -521.000 -22.000
Skattekostnad -124.000 23.000 -58.000 124.000 5.000
Årsresultat -228.000 -99.000 149.000 -397.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 273.000 312.000 432.000 182.000
Sum omløpsmidler 925.000 1.163.000 1.295.000 1.445.000 1.664.000
Sum eiendeler 1.011.000 1.436.000 1.607.000 1.877.000 1.846.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -485.000 -386.000 -535.000 -138.000
Sum egenkapital 321.000 -85.000 14.000 -135.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 277.000 139.000 198.000 255.000 0
Sum kortsiktig gjeld 414.000 1.382.000 1.395.000 1.758.000 1.885.000
Sum gjeld og egenkapital 1.012.000 1.436.000 1.607.000 1.878.000 1.847.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.065.000 4.393.000 6.148.000 6.689.000 8.116.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.065.000 4.393.000 6.148.000 6.689.000 8.116.000
Varekostnad -2.871.000 -3.228.000 -4.521.000 -5.098.000 -5.525.000
Lønninger -669.000 -647.000 -688.000 -1.098.000 -1.596.000
Avskrivning -63.000 -63.000 -63.000 -56.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -552.000 -559.000 -649.000 -892.000 -940.000
Driftskostnader -4.155.000 -4.497.000 -5.921.000 -7.144.000 -8.074.000
Driftsresultat -89.000 -104.000 229.000 -454.000 42.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -19.000 -24.000 -69.000 -64.000
Finans -14.000 -18.000 -21.000 -68.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -228.000 -99.000 149.000 -397.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 173.000 149.000 207.000 83.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 100.000 163.000 225.000 99.000
Sum varige driftsmidler 38.000 100.000 163.000 225.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 86.000 273.000 312.000 432.000 182.000
Varebeholdning 595.000 589.000 589.000 723.000 737.000
Kundefordringer 206.000 409.000 95.000 414.000 850.000
Andre fordringer 15.000 18.000 23.000 24.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 148.000 588.000 284.000 68.000
Sum omløpsmidler 925.000 1.163.000 1.295.000 1.445.000 1.664.000
Sum eiendeler 1.011.000 1.436.000 1.607.000 1.877.000 1.846.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -485.000 -386.000 -535.000 -138.000
Sum egenkapital 321.000 -85.000 14.000 -135.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 106.000 0 0 74.000
Sum langsiktig gjeld 277.000 139.000 198.000 255.000 0
Leverandørgjeld 261.000 1.076.000 1.254.000 1.549.000 1.443.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 136.000 65.000 117.000 220.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 65.000 76.000 92.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 414.000 1.382.000 1.395.000 1.758.000 1.885.000
Sum gjeld og egenkapital 1.012.000 1.436.000 1.607.000 1.878.000 1.847.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 511.000 -219.000 -100.000 -313.000 -221.000
Likviditetsgrad 1 2.2 0.8 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.5 0.5 0.5
Soliditet 31.7 -5.9 0.9 -7.2 -2.1
Resultatgrad -2.2 -2.4 3.7 -6.8 0.5
Rentedekningsgrad -5.9 -5.5 9.5 -6.6 0.7
Gjeldsgrad 2.2 -17.9 113.8 -14.9 -49.6
Total kapitalrentabilitet -8.7 -7.2 14.4 -24.1 2.3
Signatur
04.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.06.2015
PROKURA
EKEBERG BRYNJULF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex