Mobo Helgeland Bbl
Juridisk navn:  Mobo Helgeland Bbl
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75137000
Postboks 1013 Ranheimgata 3 Fax: 75137001
8602 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 948205149
Aksjekapital: 4.097.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 12/10/1946
Foretakstype: BBL
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.77%
Resultat  
  
-36.96%
Egenkapital  
  
5.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.026.000 28.805.000 26.416.000 26.969.000 42.465.000
Resultat: 4.181.000 6.632.000 5.076.000 4.163.000 12.642.000
Egenkapital: 60.270.000 57.251.000 52.176.000 48.648.000 46.079.000
Regnskap for  Mobo Helgeland Bbl
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.026.000 28.805.000 26.416.000 26.969.000 42.465.000
Driftskostnader -24.285.000 -23.752.000 -21.740.000 -22.776.000 -26.881.000
Driftsresultat 4.741.000 5.053.000 4.676.000 4.193.000 15.585.000
Finansinntekter 504.000 1.648.000 540.000 256.000 356.000
Finanskostnader -1.065.000 -70.000 -140.000 -286.000 -3.298.000
Finans -561.000 1.578.000 400.000 -30.000 -2.942.000
Resultat før skatt 4.181.000 6.632.000 5.076.000 4.163.000 12.642.000
Skattekostnad -1.362.000 -1.780.000 -1.757.000 -1.806.000 -1.551.000
Årsresultat 2.819.000 4.852.000 3.318.000 2.357.000 11.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.575.000 32.964.000 34.942.000 36.639.000 39.986.000
Sum omløpsmidler 30.759.000 33.180.000 26.496.000 22.109.000 17.693.000
Sum eiendeler 68.334.000 66.144.000 61.438.000 58.748.000 57.679.000
Sum opptjent egenkapital 56.173.000 53.353.000 48.501.000 45.183.000 42.826.000
Sum egenkapital 60.270.000 57.251.000 52.176.000 48.648.000 46.079.000
Sum langsiktig gjeld 2.340.000 2.860.000 3.380.000 3.900.000 6.164.000
Sum kortsiktig gjeld 5.724.000 6.032.000 5.882.000 6.200.000 5.436.000
Sum gjeld og egenkapital 68.334.000 66.143.000 61.438.000 58.748.000 57.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.990.000 7.935.000 7.676.000 7.574.000 12.159.000
Andre inntekter 21.036.000 20.871.000 18.740.000 19.394.000 30.307.000
Driftsinntekter 29.026.000 28.805.000 26.416.000 26.969.000 42.465.000
Varekostnad -372.000 -341.000 -327.000 -481.000 -1.441.000
Lønninger -14.156.000 -14.192.000 -12.869.000 -13.484.000 -15.062.000
Avskrivning -1.233.000 -1.807.000 -1.811.000 -1.824.000 -1.704.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.524.000 -7.412.000 -6.733.000 -6.987.000 -8.674.000
Driftskostnader -24.285.000 -23.752.000 -21.740.000 -22.776.000 -26.881.000
Driftsresultat 4.741.000 5.053.000 4.676.000 4.193.000 15.585.000
Finansinntekter 504.000 1.648.000 540.000 256.000 356.000
Finanskostnader -1.065.000 -70.000 -140.000 -286.000 -3.298.000
Finans -561.000 1.578.000 400.000 -30.000 -2.942.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.819.000 4.852.000 3.318.000 2.357.000 11.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.262.000 17.940.000 19.699.000 21.486.000 24.557.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 294.000 55.000 59.000 63.000 118.000
Sum varige driftsmidler 18.556.000 17.995.000 19.758.000 21.550.000 24.674.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.019.000 14.969.000 15.184.000 15.089.000 15.311.000
Sum anleggsmidler 37.575.000 32.964.000 34.942.000 36.639.000 39.986.000
Varebeholdning 595.000 0 0 0 0
Kundefordringer 2.193.000 2.428.000 3.190.000 2.026.000 4.563.000
Andre fordringer 5.467.000 2.458.000 772.000 675.000 458.000
Sum investeringer 40.000 0 0 0 0
Kasse, bank 22.464.000 28.294.000 22.534.000 19.409.000 12.673.000
Sum omløpsmidler 30.759.000 33.180.000 26.496.000 22.109.000 17.693.000
Sum eiendeler 68.334.000 66.144.000 61.438.000 58.748.000 57.679.000
Sum opptjent egenkapital 56.173.000 53.353.000 48.501.000 45.183.000 42.826.000
Sum egenkapital 60.270.000 57.251.000 52.176.000 48.648.000 46.079.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.340.000 2.860.000 3.380.000 3.900.000 6.164.000
Leverandørgjeld 1.917.000 1.008.000 1.001.000 1.037.000 675.000
Betalbar skatt 1.362.000 1.780.000 1.757.000 1.855.000 1.551.000
Skyldig offentlige avgifter 1.093.000 1.497.000 1.432.000 1.422.000 1.441.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.353.000 1.748.000 1.692.000 1.887.000 1.768.000
Sum kortsiktig gjeld 5.724.000 6.032.000 5.882.000 6.200.000 5.436.000
Sum gjeld og egenkapital 68.334.000 66.143.000 61.438.000 58.748.000 57.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.035.000 27.148.000 20.614.000 15.909.000 12.257.000
Likviditetsgrad 1 5.4 5.5 4.5 3.6 3.3
Likviditetsgrad 2 5.3 5.5 4.5 3.6 3.3
Soliditet 88.2 86.6 84.9 82.8 79.9
Resultatgrad 16.3 17.5 17.7 15.5 36.7
Rentedekningsgrad 4.5 72.2 33.4 14.7 4.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.7 10.1 8.5 7.6 27.6
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ET STYREMEDLEM TEGNER I FELLES-
SKAP LAGETS FIRMA.
Prokurister
30.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex