Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mobile Førde As
Juridisk navn:  Mobile Førde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57837222
Steinavegen 8 Steinavegen 8 Fax: 57837221
6800 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 991075968
Aksjekapital: 1.845.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.51%
Resultat  
  
-301.43%
Egenkapital  
  
733.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.203.000 28.900.000 37.523.000 39.398.000 34.694.000
Resultat: -3.918.000 -976.000 -1.164.000 -472.000 -844.000
Egenkapital: 5.161.000 619.000 595.000 1.859.000 1.487.000
Regnskap for  Mobile Førde As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.203.000 28.900.000 37.523.000 39.398.000 34.694.000
Driftskostnader -33.903.000 -29.482.000 -38.141.000 -39.373.000 -34.817.000
Driftsresultat -3.700.000 -582.000 -618.000 24.000 -123.000
Finansinntekter 18.000 16.000 0 0 4.000
Finanskostnader -237.000 -411.000 -547.000 -497.000 -725.000
Finans -219.000 -395.000 -547.000 -497.000 -721.000
Resultat før skatt -3.918.000 -976.000 -1.164.000 -472.000 -844.000
Skattekostnad 1.995.000 0 0 0 0
Årsresultat -1.924.000 -976.000 -1.164.000 -472.000 -844.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.959.000 1.680.000 1.601.000 1.385.000 1.130.000
Sum omløpsmidler 23.446.000 8.173.000 12.113.000 13.755.000 12.765.000
Sum eiendeler 25.405.000 9.853.000 13.714.000 15.140.000 13.895.000
Sum opptjent egenkapital 3.316.000 -4.226.000 -3.250.000 -1.986.000 -513.000
Sum egenkapital 5.161.000 619.000 595.000 1.859.000 1.487.000
Sum langsiktig gjeld 2.568.000 934.000 1.263.000 1.572.000 1.863.000
Sum kortsiktig gjeld 17.675.000 8.300.000 11.856.000 11.708.000 10.545.000
Sum gjeld og egenkapital 25.404.000 9.853.000 13.714.000 15.139.000 13.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.778.000 28.900.000 37.523.000 39.398.000 34.694.000
Andre inntekter 425.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.203.000 28.900.000 37.523.000 39.398.000 34.694.000
Varekostnad -25.564.000 -22.061.000 -29.712.000 -31.935.000 -27.659.000
Lønninger -4.175.000 -4.432.000 -5.303.000 -4.755.000 -5.138.000
Avskrivning -391.000 -320.000 -297.000 -237.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.773.000 -2.669.000 -2.829.000 -2.446.000 -1.806.000
Driftskostnader -33.903.000 -29.482.000 -38.141.000 -39.373.000 -34.817.000
Driftsresultat -3.700.000 -582.000 -618.000 24.000 -123.000
Finansinntekter 18.000 16.000 0 0 4.000
Finanskostnader -237.000 -411.000 -547.000 -497.000 -725.000
Finans -219.000 -395.000 -547.000 -497.000 -721.000
Konsernbidrag 6.466.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.924.000 -976.000 -1.164.000 -472.000 -844.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 171.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 264.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.034.000 1.474.000 1.576.000 1.360.000 1.105.000
Sum varige driftsmidler 1.763.000 1.655.000 1.576.000 1.360.000 1.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 1.959.000 1.680.000 1.601.000 1.385.000 1.130.000
Varebeholdning 11.914.000 5.418.000 9.744.000 10.725.000 9.228.000
Kundefordringer 522.000 1.421.000 757.000 1.507.000 870.000
Andre fordringer 609.000 1.163.000 1.399.000 1.339.000 2.590.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 171.000 214.000 184.000 77.000
Sum omløpsmidler 23.446.000 8.173.000 12.113.000 13.755.000 12.765.000
Sum eiendeler 25.405.000 9.853.000 13.714.000 15.140.000 13.895.000
Sum opptjent egenkapital 3.316.000 -4.226.000 -3.250.000 -1.986.000 -513.000
Sum egenkapital 5.161.000 619.000 595.000 1.859.000 1.487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.571.000 2.648.000 2.279.000 2.064.000 3.247.000
Sum langsiktig gjeld 2.568.000 934.000 1.263.000 1.572.000 1.863.000
Leverandørgjeld 6.231.000 2.925.000 7.464.000 6.772.000 4.509.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 219.000 1.526.000 1.170.000 2.105.000 1.641.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 654.000 1.201.000 943.000 766.000 1.149.000
Sum kortsiktig gjeld 17.675.000 8.300.000 11.856.000 11.708.000 10.545.000
Sum gjeld og egenkapital 25.404.000 9.853.000 13.714.000 15.139.000 13.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.771.000 -127.000 257.000 2.047.000 2.220.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.2 0.3 0.4
Soliditet 20.3 6.3 4.3 12.3 10.7
Resultatgrad -12.3 -1.6 0.1 -0.4
Rentedekningsgrad -15.6 -1.4 -1.1 0.0 -0.2
Gjeldsgrad 3.9 14.9 2 7.1 8.3
Total kapitalrentabilitet -14.5 -5.7 -4.5 0.2 -0.9
Signatur
30.05.2018
Prokurister
30.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex