Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjughaugskogen Barnehage Sa
Juridisk navn:  Mjughaugskogen Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51854300
Donevikveien 27 Donevikveien 27 Fax: 51854301
4048 Hafrsfjord 4048 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 965124357
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 2/26/1992
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.44%
Resultat  
  
79.19%
Egenkapital  
  
4.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.961.000 12.014.000 11.538.000 10.859.000 10.783.000
Resultat: 310.000 173.000 296.000 -347.000 613.000
Egenkapital: 7.063.000 6.743.000 6.600.000 6.280.000 6.637.000
Regnskap for  Mjughaugskogen Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.961.000 12.014.000 11.538.000 10.859.000 10.783.000
Driftskostnader -11.629.000 -11.816.000 -11.193.000 -11.143.000 -10.127.000
Driftsresultat 332.000 200.000 345.000 -283.000 656.000
Finansinntekter 4.000 13.000 5.000 9.000 19.000
Finanskostnader -27.000 -40.000 -54.000 -73.000 -62.000
Finans -23.000 -27.000 -49.000 -64.000 -43.000
Resultat før skatt 310.000 173.000 296.000 -347.000 613.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 310.000 173.000 296.000 -347.000 613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.281.000 7.511.000 7.709.000 7.956.000 7.689.000
Sum omløpsmidler 2.447.000 2.408.000 2.392.000 2.226.000 2.323.000
Sum eiendeler 9.728.000 9.919.000 10.101.000 10.182.000 10.012.000
Sum opptjent egenkapital 6.753.000 6.443.000 6.270.000 5.974.000 6.322.000
Sum egenkapital 7.063.000 6.743.000 6.600.000 6.280.000 6.637.000
Sum langsiktig gjeld 814.000 1.108.000 1.564.000 2.007.000 1.836.000
Sum kortsiktig gjeld 1.851.000 2.069.000 1.937.000 1.896.000 1.539.000
Sum gjeld og egenkapital 9.729.000 9.920.000 10.101.000 10.183.000 10.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.086.000 2.108.000 1.952.000 1.858.000 1.890.000
Andre inntekter 9.875.000 9.906.000 9.586.000 9.002.000 8.894.000
Driftsinntekter 11.961.000 12.014.000 11.538.000 10.859.000 10.783.000
Varekostnad -268.000 -293.000 -340.000 -245.000 -337.000
Lønninger -9.535.000 -9.684.000 -9.077.000 -7.924.000 -8.275.000
Avskrivning -230.000 -232.000 -247.000 -264.000 -228.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.596.000 -1.607.000 -1.529.000 -2.710.000 -1.287.000
Driftskostnader -11.629.000 -11.816.000 -11.193.000 -11.143.000 -10.127.000
Driftsresultat 332.000 200.000 345.000 -283.000 656.000
Finansinntekter 4.000 13.000 5.000 9.000 19.000
Finanskostnader -27.000 -40.000 -54.000 -73.000 -62.000
Finans -23.000 -27.000 -49.000 -64.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 310.000 173.000 296.000 -347.000 613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.871.000 7.024.000 7.180.000 7.341.000 7.056.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 409.000 487.000 529.000 615.000 633.000
Sum varige driftsmidler 7.281.000 7.511.000 7.709.000 7.956.000 7.689.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.281.000 7.511.000 7.709.000 7.956.000 7.689.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 12.000 30.000 30.000 0
Andre fordringer 704.000 736.000 691.000 955.000 381.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.740.000 1.660.000 1.671.000 1.240.000 1.941.000
Sum omløpsmidler 2.447.000 2.408.000 2.392.000 2.226.000 2.323.000
Sum eiendeler 9.728.000 9.919.000 10.101.000 10.182.000 10.012.000
Sum opptjent egenkapital 6.753.000 6.443.000 6.270.000 5.974.000 6.322.000
Sum egenkapital 7.063.000 6.743.000 6.600.000 6.280.000 6.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 814.000 1.108.000 1.564.000 2.007.000 1.836.000
Leverandørgjeld 200.000 465.000 325.000 494.000 237.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 701.000 746.000 702.000 599.000 548.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 950.000 858.000 909.000 803.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 1.851.000 2.069.000 1.937.000 1.896.000 1.539.000
Sum gjeld og egenkapital 9.729.000 9.920.000 10.101.000 10.183.000 10.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 596.000 339.000 455.000 330.000 784.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.6
Soliditet 72.6 6 65.3 61.7 66.3
Resultatgrad 2.8 1.7 3 -2.6 6.1
Rentedekningsgrad 12.3 5 6.4 -3.9 10.9
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.5 2.1 3.5 -2.7 6.7
Signatur
23.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex