Mjøsmuseet AS
Juridisk navn:  Mjøsmuseet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91170500
Postboks 13 Fabrikkvegen 48 Fax: 61176896
2858 Kapp 2849 Kapp
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 987828293
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 12/2/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.41%
Resultat  
  
337.33%
Egenkapital  
  
36.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.682.000 20.000.000 19.942.000 24.111.000 20.905.000
Resultat: 1.277.000 292.000 1.596.000 103.000 115.000
Egenkapital: 4.755.000 3.478.000 3.185.000 1.589.000 1.487.000
Regnskap for  Mjøsmuseet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.682.000 20.000.000 19.942.000 24.111.000 20.905.000
Driftskostnader -29.556.000 -19.829.000 -18.446.000 -24.097.000 -20.958.000
Driftsresultat 1.126.000 170.000 1.496.000 13.000 -52.000
Finansinntekter 151.000 124.000 100.000 90.000 167.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 151.000 123.000 100.000 89.000 167.000
Resultat før skatt 1.277.000 292.000 1.596.000 103.000 115.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.277.000 292.000 1.596.000 103.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.320.000 2.111.000 2.019.000 724.000 523.000
Sum omløpsmidler 12.574.000 8.567.000 8.718.000 7.755.000 5.810.000
Sum eiendeler 14.894.000 10.678.000 10.737.000 8.479.000 6.333.000
Sum opptjent egenkapital 4.655.000 3.378.000 3.085.000 1.489.000 1.387.000
Sum egenkapital 4.755.000 3.478.000 3.185.000 1.589.000 1.487.000
Sum langsiktig gjeld 1.133.000 1.226.000 1.319.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.007.000 5.974.000 6.233.000 6.890.000 4.846.000
Sum gjeld og egenkapital 14.895.000 10.678.000 10.737.000 8.479.000 6.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.205.000 17.955.000 18.686.000 22.997.000 19.589.000
Andre inntekter 1.477.000 2.045.000 1.257.000 1.115.000 1.317.000
Driftsinntekter 30.682.000 20.000.000 19.942.000 24.111.000 20.905.000
Varekostnad -92.000 -84.000 -93.000 -176.000 -106.000
Lønninger -11.206.000 -10.962.000 -10.197.000 -10.338.000 -9.579.000
Avskrivning -249.000 -239.000 -159.000 -55.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.745.000 -6.198.000 -5.228.000 -5.448.000 -3.921.000
Driftskostnader -29.556.000 -19.829.000 -18.446.000 -24.097.000 -20.958.000
Driftsresultat 1.126.000 170.000 1.496.000 13.000 -52.000
Finansinntekter 151.000 124.000 100.000 90.000 167.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 151.000 123.000 100.000 89.000 167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.277.000 -292.000 -1.596.000 -103.000 -115.000
Årsresultat 1.277.000 292.000 1.596.000 103.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.823.000 1.648.000 1.496.000 230.000 43.000
Driftsløsøre 1.000 10.000 116.000 131.000 164.000
Sum varige driftsmidler 1.823.000 1.658.000 1.612.000 360.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 497.000 454.000 407.000 364.000 316.000
Sum anleggsmidler 2.320.000 2.111.000 2.019.000 724.000 523.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 389.000 1.246.000 414.000 186.000 325.000
Andre fordringer 1.834.000 483.000 402.000 801.000 459.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.350.000 6.838.000 7.902.000 6.768.000 5.026.000
Sum omløpsmidler 12.574.000 8.567.000 8.718.000 7.755.000 5.810.000
Sum eiendeler 14.894.000 10.678.000 10.737.000 8.479.000 6.333.000
Sum opptjent egenkapital 4.655.000 3.378.000 3.085.000 1.489.000 1.387.000
Sum egenkapital 4.755.000 3.478.000 3.185.000 1.589.000 1.487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.133.000 1.226.000 1.319.000 0 0
Leverandørgjeld 3.542.000 665.000 527.000 602.000 654.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 649.000 785.000 605.000 656.000 658.000
Utbytte -1.277.000 -292.000 -1.596.000 -103.000 -115.000
Annen kortsiktig gjeld 4.816.000 4.524.000 5.102.000 5.632.000 3.534.000
Sum kortsiktig gjeld 9.007.000 5.974.000 6.233.000 6.890.000 4.846.000
Sum gjeld og egenkapital 14.895.000 10.678.000 10.737.000 8.479.000 6.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.567.000 2.593.000 2.485.000 865.000 964.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 1.1 1.2
Soliditet 31.9 32.6 29.7 18.7 23.5
Resultatgrad 3.7 0.9 7.5 0.1 -0.2
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 2.1 2.1 2.4 4.3 3.3
Total kapitalrentabilitet 8.6 2.8 14.9 1.2 1.8
Signatur
29.08.2017
Prokurister
29.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex