Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mjømna Park As
Juridisk navn:  Mjømna Park As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91771022
Mjømna 211 Mjømna 211 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 997602390
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Knarvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.49%
Resultat  
  
1024.51%
Egenkapital  
  
365.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 354.000 414.000 234.000 305.000 640.000
Resultat: 943.000 -102.000 -200.000 -145.000 259.000
Egenkapital: 1.098.000 236.000 -81.000 73.000 183.000
Regnskap for  Mjømna Park As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 354.000 414.000 234.000 305.000 640.000
Driftskostnader -323.000 -448.000 -404.000 -416.000 -342.000
Driftsresultat 31.000 -35.000 -169.000 -111.000 298.000
Finansinntekter 971.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -60.000 -67.000 -32.000 -34.000 -40.000
Finans 911.000 -67.000 -32.000 -34.000 -39.000
Resultat før skatt 943.000 -102.000 -200.000 -145.000 259.000
Skattekostnad -70.000 19.000 46.000 36.000 -23.000
Årsresultat 873.000 -83.000 -154.000 -109.000 236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.740.000 3.522.000 2.398.000 2.406.000 2.450.000
Sum omløpsmidler 887.000 366.000 548.000 722.000 862.000
Sum eiendeler 3.627.000 3.888.000 2.946.000 3.128.000 3.312.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 -264.000 -181.000 -27.000 83.000
Sum egenkapital 1.098.000 236.000 -81.000 73.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 2.274.000 3.401.000 2.876.000 2.954.000 3.110.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 251.000 151.000 100.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 3.627.000 3.888.000 2.946.000 3.127.000 3.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 107.000 7.000 0 126.000
Andre inntekter 349.000 307.000 228.000 305.000 514.000
Driftsinntekter 354.000 414.000 234.000 305.000 640.000
Varekostnad -106.000 -45.000 -72.000 -49.000 -85.000
Lønninger 0 0 -25.000 0 0
Avskrivning -143.000 -161.000 -114.000 -103.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -242.000 -193.000 -264.000 -151.000
Driftskostnader -323.000 -448.000 -404.000 -416.000 -342.000
Driftsresultat 31.000 -35.000 -169.000 -111.000 298.000
Finansinntekter 971.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -60.000 -67.000 -32.000 -34.000 -40.000
Finans 911.000 -67.000 -32.000 -34.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 873.000 -83.000 -154.000 -109.000 236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 78.000 59.000 13.000 0
Fast eiendom 2.488.000 3.359.000 2.226.000 2.313.000 2.403.000
Maskiner anlegg 252.000 85.000 113.000 80.000 48.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.740.000 3.444.000 2.339.000 2.393.000 2.450.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.740.000 3.522.000 2.398.000 2.406.000 2.450.000
Varebeholdning 203.000 206.000 180.000 143.000 108.000
Kundefordringer 7.000 62.000 21.000 39.000 115.000
Andre fordringer 15.000 30.000 243.000 42.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 663.000 68.000 104.000 498.000 629.000
Sum omløpsmidler 887.000 366.000 548.000 722.000 862.000
Sum eiendeler 3.627.000 3.888.000 2.946.000 3.128.000 3.312.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 -264.000 -181.000 -27.000 83.000
Sum egenkapital 1.098.000 236.000 -81.000 73.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.274.000 3.401.000 2.876.000 2.954.000 3.110.000
Leverandørgjeld 251.000 249.000 106.000 100.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 2.000 42.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 251.000 151.000 100.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 3.627.000 3.888.000 2.946.000 3.127.000 3.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 632.000 115.000 397.000 622.000 842.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.5 3.6 7.2 43.1
Likviditetsgrad 2 2.7 0.6 2.4 5.8 37.8
Soliditet 30.3 6.1 -2.7 2.3 5.5
Resultatgrad 8.8 -8.5 -72.2 -36.4 46.6
Rentedekningsgrad 0.5 -0.5 -5.3 -3.3 7.5
Gjeldsgrad 2.3 15.5 -37.4 41.8 17.1
Total kapitalrentabilitet 27.6 -0.9 -5.7 -3.5 9.0
Signatur
04.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex