Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Minox Technology As
Juridisk navn:  Minox Technology As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35115700
Tinnegrendvegen 93 Tinnegrendvegen 93 Fax:
3683 Notodden 3683 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 974421747
Aksjekapital: 1.457.393 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/26/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.21%
Resultat  
  
-132.71%
Egenkapital  
  
-27.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.513.000 20.614.000 80.937.000 115.006.000 73.134.000
Resultat: -2.713.000 8.295.000 -24.117.000 22.572.000 2.271.000
Egenkapital: 10.039.000 13.843.000 7.725.000 36.000.000 12.794.000
Regnskap for  Minox Technology As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.513.000 20.614.000 80.937.000 115.006.000 73.134.000
Driftskostnader -21.159.000 -25.249.000 -83.168.000 -101.063.000 -70.598.000
Driftsresultat 1.353.000 -4.635.000 -2.232.000 13.942.000 2.536.000
Finansinntekter 1.311.000 17.820.000 25.197.000 20.053.000 10.707.000
Finanskostnader -5.377.000 -4.890.000 -47.083.000 -11.424.000 -10.972.000
Finans -4.066.000 12.930.000 -21.886.000 8.629.000 -265.000
Resultat før skatt -2.713.000 8.295.000 -24.117.000 22.572.000 2.271.000
Skattekostnad -1.091.000 -2.177.000 5.843.000 -6.193.000 -613.000
Årsresultat -3.804.000 6.118.000 -18.275.000 16.378.000 1.658.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.029.000 13.676.000 13.531.000 8.484.000 4.117.000
Sum omløpsmidler 22.661.000 35.580.000 69.587.000 83.723.000 62.666.000
Sum eiendeler 31.690.000 49.256.000 83.118.000 92.207.000 66.783.000
Sum opptjent egenkapital -5.969.000 -2.165.000 -8.283.000 19.992.000 3.613.000
Sum egenkapital 10.039.000 13.843.000 7.725.000 36.000.000 12.794.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.478.000
Sum kortsiktig gjeld 21.651.000 35.413.000 75.393.000 56.207.000 52.511.000
Sum gjeld og egenkapital 31.690.000 49.256.000 83.118.000 92.207.000 66.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.513.000 20.614.000 80.937.000 115.006.000 105.367.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -32.234.000
Driftsinntekter 22.513.000 20.614.000 80.937.000 115.006.000 73.134.000
Varekostnad -1.197.000 -2.106.000 -49.207.000 -67.837.000 -43.095.000
Lønninger -16.270.000 -16.720.000 -26.948.000 -26.425.000 -23.994.000
Avskrivning -81.000 -56.000 -86.000 -95.000 -113.000
Nedskrivning 0 -2.130.000 0 0 0
Andre driftskostnader -3.611.000 -4.237.000 -6.927.000 -6.706.000 -6.961.000
Driftskostnader -21.159.000 -25.249.000 -83.168.000 -101.063.000 -70.598.000
Driftsresultat 1.353.000 -4.635.000 -2.232.000 13.942.000 2.536.000
Finansinntekter 1.311.000 17.820.000 25.197.000 20.053.000 10.707.000
Finanskostnader -5.377.000 -4.890.000 -47.083.000 -11.424.000 -10.972.000
Finans -4.066.000 12.930.000 -21.886.000 8.629.000 -265.000
Konsernbidrag 0 0 -10.000.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.804.000 6.118.000 -18.275.000 16.378.000 1.658.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.891.000 9.930.000 9.573.000 6.187.000 3.474.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 30.000 86.000 172.000 409.000
Sum varige driftsmidler 134.000 30.000 86.000 172.000 409.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 3.716.000 3.872.000 2.125.000 233.000
Sum anleggsmidler 9.029.000 13.676.000 13.531.000 8.484.000 4.117.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.645.000 17.308.000 48.424.000 1.486.000 61.228.000
Andre fordringer 477.000 970.000 1.703.000 20.938.000 1.404.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 5.000 16.000 17.000 34.000
Sum omløpsmidler 22.661.000 35.580.000 69.587.000 83.723.000 62.666.000
Sum eiendeler 31.690.000 49.256.000 83.118.000 92.207.000 66.783.000
Sum opptjent egenkapital -5.969.000 -2.165.000 -8.283.000 19.992.000 3.613.000
Sum egenkapital 10.039.000 13.843.000 7.725.000 36.000.000 12.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.478.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 16.435.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.478.000
Leverandørgjeld 2.040.000 9.246.000 9.479.000 18.326.000 9.624.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.157.000 1.275.000 1.776.000 1.968.000 1.529.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.454.000 14.892.000 54.138.000 35.914.000 24.923.000
Sum kortsiktig gjeld 21.651.000 35.413.000 75.393.000 56.207.000 52.511.000
Sum gjeld og egenkapital 31.690.000 49.256.000 83.118.000 92.207.000 66.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.010.000 167.000 -5.806.000 27.516.000 10.155.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 1.5 1.2
Soliditet 31.7 28.1 9.3 39.0 19.2
Resultatgrad 6 -22.5 -2.8 12.1 3.5
Rentedekningsgrad 0.3 -0.9 3.0 1.2
Gjeldsgrad 2.2 2.6 9.8 1.6 4.2
Total kapitalrentabilitet 8.4 26.8 27.6 36.9 19.8
Signatur
06.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex